Vodenje društva

Društvo je na njegovi poti zastopanja interesov podeželja vodilo pet predsednikov. Prva predsednica je bila dr. Marija Markeš, nato pa so društvo vodili Rosana Ščančar (pokojna), Goran Šoster, Aleš Zidar in sedanji predsednik Roman Medved.