Mejniki in dosežki

Leto, s katerim lahko označimo začetek naše poti, je 2002. Takrat je bilo ustanovljeno Društvo za razvoj slovenskega podeželja, s tem pa vzpostavljena platforma za izmenjavo znanj, izkušenj in zastopanje interesov slovenskega podeželja. Od začetka pa vse do danes se v društvu srečujemo ljudje najrazličnejših profilov: podjetniki, kmetje, predstavniki razvojnih in svetovalnih ustanov, nevladnih organizacij, lokalnih oblasti in raziskovalci. Povezuje nas ljubezen do slovenskega podeželja ter aktivna skrb za njegov razvoj. Aktivnosti društva vključujejo organizacijo strokovnih srečanj in delavnic, oglede dobrih praks in medsebojno pomoč, kjer se člani društva s svojimi znanji in izkušnjami lepo dopolnjujemo. S svojim delovanjem skušamo prispevati tudi k čim bolj učinkovitem vključevanju države v razvoj podeželja. Ves čas skrbimo tudi za vpetost aktivnosti društva v mednarodnem prostoru. V tem kontekstu lahko izpostavimo članstvo društva v mednarodnih mrežah PREPARE in ELARD.

Z uspešnim delom sta se tekom let krepila prepoznavnost in ugled društva, s tem pa tudi obseg in odgovornost nalog, ki so društvu zaupana. Pomemben mejnik v razvoju društva predstavlja razširitev članstva društva na veliko večino lokalnih akcijskih skupin (LAS) v Sloveniji. S tem je bila društvu zaupana vloga povezovalca, navzven pa tudi glasnika in zastopnika interesov lokalnih razvojnih partnerstev na podeželju. Predstavniki društva od leta 2007 naprej sodelujemo v delu nadzornega odbora (2007-13) oziroma spremljevalnega odbora Programa za razvoj podeželja (2014-20) ter Usmerjevalne skupine Mreže za podeželje.

Posebej ponosni pa smo člani Društva za razvoj slovenskega podeželja na to, da nam je uspelo želje, potrebe in hotenja slovenskega podeželja združiti v en glas z organizacijo (doslej treh) Slovenskih podeželskih parlamentov. Tudi v prihodnje bomo stremeli k povezovanju vseh, ki s svojim delovanjem prispevamo k sožitju, kakovosti bivanja in blaginji na slovenskem podeželju. 

 Ustanovitvena skupscina

Ustanovna skupščina DRSP, oktober 2002, Rodica pri Ljubljani