Lokalne akcijske skupine

LAS Obsotelje in Kozjansko

56358838 las Obsotelje KOzjansko

sedež LAS:

Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah

upravljavec LAS:

Razvojna agencija Sotla

telefon:

+386 (0)3 817 18 60
e-naslov:

las.ok@rasotla.si 

spletna stran:

www.las-ok.si

družbena omrežja:

f logo RGB Blue 58 LAS Obsotelje in Kozjansko

občine:

Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah