Lokalne akcijske skupine

LAS Notranjska

sedež LAS: Prečna ulica 1, 6257 Pivka
upravljavec LAS: RRA Zeleni kras, d.o.o.
telefon: +386 (0)5 721 22 44 
e-naslov:

info@lasnotranjska.si

spletna stran: www.lasnotranjska.si
občine: Bloke, Cerknica in Loška dolina