Lokalne akcijske skupine

LAS Notranjska

 

LAS Notranjska obrezan
sedež LAS:

Prečna ulica 1, 6257 Pivka

upravljavec LAS:

RRA Zeleni kras, d.o.o.

telefon:

+386 (0)5 721 22 44 

+386 (0)31 367 107

e-naslov:

info@lasnotranjska.si

spletna stran:

www.lasnotranjska.si

občine:

Bloke, Cerknica in Loška dolina