Lokalne akcijske skupine

TOTI LAS

TOTI LAS LOGO ZADNJI
sedež LAS:

Pobreška cesta 20, 2000 Maribor

upravljavec LAS:

RRA Podravje - Maribor

telefon:

+386 (0)2 333 13 00

+386 (0)51 621 243

e-naslov:

las@rra-podravje.si 

spletna stran:

www.toti-las.si

občine:

Kungota in Mestna občina Maribor