Iskanje po E-knjižnici

Iskalni niz

Naslov A-Z

# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Kategorija

Datum nastanka

-

Analize in raziskave

E-knjižnica

Webminar: Proti renesansi podeželja: LEADER utira pot!

Sekretar Grupe de Bruges in koordinatorka enega od LEDER področij na Nizozemskem Bart Soldaat bo predstavil svoj pogled na LEADER oz. zdaj imenovani CLLD. Izhodišča: Samo novo ime ali tudi druge spremembe? Kako je CLLD pristop vključen v različnih državah članicah. Bo CLLD pristop učinkovit in bo presegel ovire pri pristopu LEADER? Bo peljal k prepotrebni renesansi podeželja? Webminar je eden od številnih brezplačnih 30 minutnih internetnih seminarjev pod imenom Can EU CAP it? Kdaj: 20. 10. 2015 od 12:00 do13:00 CET. Registracija: TUKAJ.

Preberite več...

Argumenti za ohranjanje biotske raznovrstnosti na območjih Natura 2000

V članku so zbrani rezultati analize 365 projektov LIFE z raziskavo pa so želeli ugotoviti, kateri načini so bili najbolj učinkoviti pri prepričevanju deležnikov o vrednosti naravovarstvenih
projektov. Avtorja: Angelika Müller, Joachim Maes. Vir: Nature Conservation 12: 1-26 (24 Aug 2015). Članek Arguments for biodiversity conservation in Natura 2000 sites: An analysis based on LIFE projects je dostopen TUKAJ.

Preberite več...

Poročilo o mladih v Evropi 2015

Ta generacija je najbolj izobražena, a… Poročilo razkriva, da je 8.7 milijonov mladih, starih med 15 in 29 let brezposelnih, 13.7 milijonov je tistih mladi, ki se ne izobražujejo, niso zaposleni in se ne vključujejo v poklicno usposabljanje (NEETs), skoraj 27 milijonom mladih grozi revščina ali socialna izključenost. Izdajatelj: EK, GD izobraževanje in kultura. Več…

Preberite več...

Analiza sistema institucionalnega varstva in možnosti NVO zagotavljati storitve v skupnosti

V raziskavi analizirajo osebe z gibalnimi, senzornimi, intelektualnimi ovirami in dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki živijo v institucionalnem varstvu in v skupnostih in, ki bi potrebovale storitve za samostojno in neodvisno življenje v skupnosti. Hkrati pa analizirajo organizacije, ki izvajajo programe v skupnosti in podajajo oceno koliko storitev na področju socialnega varstva bodo v prihodnosti pokrile NVO ob ustreznih zakonodajnih in finančnih posledicah. Avtorji predlagajo za ukrepe za povečanje zmogljivosti NVO. Gradivo je nastalo v okviru Mreže za deinstitucionalizacijo. Več…

Preberite več...

Okolju prijazno vedenje

Avtorica Katarina Polajnar Horvat se v osrednjem delu monografije se ukvarja z vprašanjem, v kolikšni meri so metode socialnega vplivanja uspešne pri podpiranju človekovih okoljevarstvenih teženj, spreminjanju pripravljenosti za okolju prijazno vedenje in spremembi vedenja samega. Monografijo je izdal Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU iz Ljubljane, elektronska verzija je dostopna TUKAJ.

Preberite več...