Dragica Bratanič

Dragica Bratanic manjsa

Funkcija v DRSP članica komisije za izvajanje programa CLLD
Poklicna izobrazba univ. dipl. Sociologinja 
Trenutna zaposlitev vodja projektov na RRA Zeleni kras, d.o.o. 
Reference strokovnjakinja s področja razvoja podeželja, regionalnega razvoja, vodenje in koordiniranje LAS - izvajanje strokovnih nalog Vodilnega partnerja LAS, priprava strateških dokumentov, priprava skupnih projektov območja LAS,  koordiniranje in vodenje projektov, izvrševanje nadzora na projektih, … 
Kontakt dragica@rra-zk.si

Tags: Komisija za CLLD