Odgovor KO CLLD na pobude za poenostavitev izvajanja programa CLLD

  • 21 december 2020 |
  • velikost pisave

Društvo za razvoj slovenskega podeželja je 20. oktobra 2020 izvedel e-posvet na temo izboljšanja izvajanja programa CLLD v naslednjem programskem obdobju. Na podlagi zbranih informaciji smo pripravili usklajene predloge, ki bi po našem mnenju prispevali k boljšim rezultatom in olajšali delo vseh vpletenih akterjev. V pripravi predlogov je sodelovala večina LAS, 29 od 33 LAS, ki so člani DRSP. Z zbranimi predlogi smo še v oktobru seznanili KO CLLD in odgovorne organe upravljanja, 9. 12. 2020 pa smo prejeli njihov odgovor in predlog usklajevanja v prihodnjih mesecih.

nazaj na vrh