ELARD močnejši - priložnosti LEADER/CLLD večje

  • 05 februar 2021 |
  • velikost pisave

Na skupščini ELARD (evropsko združenje LAS) so člani, med katerimi je tudi DRSP, pregledali delo zelo aktivnega preteklega leta 2020 in razpravljali o novih izzivih. Razprava je pokazala možnost, da s programom LEADER/CLLD izboljšamo nacionalni PROGRAM OKREVANJA po COVID-19.

Člani evropskega združenja LAS - ELARD, katerega člani so že dolga leta tudi slovenski LASi s  stanovsko organizacijo DRSP, so se v teh dneh sestali na skupščini. S svojo prisotnostjo je skupščino ELARD počastila Iwona Lisztwan, ki je v Evropski komisiji (DG Agri) na oddelku za program LEADER nadomestila Karolino Jasinsko. V uvodu je predstavila aktualno situacijo glede programiranja v povezavi s programom CLLD. Podrobnejšo analizo delovanja programa CLLD je predstavil Stefan Kah, ki je skupaj z Lorrisom Servilom opravil raziskavo po naročilu Evropske komisije. Predsednica ELARD Marion Eckart je poročala o delu v predhodnem koledarskem letu. Predstavniki ELARD so sodelovali na 43 sestankih in dogodkih ter izvedli 36 internih srečanj in sestankov. ELARD sodeluje v številnih mednarodnih projektih, hkrati je med ključnimi socialnimi partnerji Evropske komisije na področju razvoja podeželja. Impresivno poročilo o delu in financah v letu 2020 so prisotni soglasno potrdili. V zaključku zasedanja skupščine je prisotne navdušil predstavnik avstrijskih LAS Stefan Niedermoser z impresivnimi rezultati študije o programu LEADER v Avstriji. Predstavnik slovenskih LAS Goran Šoster je članice ELARD seznanil z načrtovanjem slovenskega festivala LAS, ki bo v pričetku oktobra 2021 ob predsedovanju Slovenije EU, privabil v Slovenijo udeležence in visoke politike iz vse Evrope. Živahna razprava ob koncu zasedanja je pokazala možnost, da združenja LAS v državah članicah EU ponudimo svojim vladam priložnost, da del velikega svežnja za okrevanje realizirajo tudi skozi učinkovit program LEADER/CLLD. S takim pristopom bi Vlada RS nedvomno utišala očitke o neperspektivni naravnanosti paketa za slovensko okrevanje.

nazaj na vrh