Medresorska delovna skupina CLLD upoštevala večino predlogov DRSP

  • 09 februar 2021 |
  • velikost pisave

V petek, 29. 1. 2021, je preko spleta potekalo prvo letošnje srečanje Medresorske delovne skupine CLLD 2021-2027 (v nadaljevanju: MDS CLLD 2021-2027) s predstavniki vseh slovenskih lokalnih akcijskih skupin (v nadaljevanju: LAS). Namen srečanja je bila priprava ustreznih podlag za zagotovitev čimprejšnjega začetka in učinkovitega izvajanja CLLD v novem programskem obdobju.

Na posvetu smo obravnavali minimalne pogoje, ki bi jih v naslednjem obdobju morali izpolnjevati LAS ob ustanovitvi ter kriterije za sofinanciranje pripravljalne podpore (Ukrep 19.1).  DRSP zastopa stališče, da je potrebno zagotoviti kontinuiran prehod v novo obdobje brez dodatnih pravnih zahtev za tiste LAS, ki se ne bodo spreminjali. Predlagali smo, da se pripravljalna podpora za pripravo Strategiji lokalnega razvoja po višini prilagodi velikosti LAS in delno izplača ob začetku priprave SLR, kar je v tej fazi pogovorov s strani MDS sprejeto.

Komisija za izvajanje programa CLLD bo v tem mesecu pripravila predloge na področju poenostavitve stroškov in stroškov vodenja LAS (19.4), ki jih bomo do konca meseca posredovali MDS. Ob tem vsekakor pričakujemo aktivno sodelovanje vseh članov DRSP.


Gradiva:

Stališče MDS CLLD je objavljeno na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo https://www.program-podezelja.si/sl/136-infoteka/nove-novice?limit=10&limitstart=0

nazaj na vrh