Ukrep 19 – pripravljalna podpora in izvajanje v prihodnjem programskem obdobju

  • 09 junij 2021 |
  • velikost pisave

Odbor za spremljanje Programa razvoja podeželja RS 2014-2020 je na svoji 19. seji potrdil 10. spremembo PRP, ki vsebuje prerazporeditev dodatnih sredstev Evropske kmetijske politike iz prehodnega obdobja. S sprejetimi spremembami in dodatnimi finančnimi sredstvi je omogočeno izvajanje ukrepov PRP tudi v prehodnem obdobje 2021-2022 z možnostjo koriščenja te sredstev do leta 2025.

Na ukrepu M19 – program LEADER – je razporejenih dodatnih 11,3 mio €:

  • Podukrep 19.1 – 1 mio € namenjenih za pripravo novih Strategiji lokalnega razvoja;
  • Podukrep 19.4 -  2,4 mio € namenjenih za delovanje vseh LAS ne glede na sedanji glavni sklad;

Pri razporejanju sredstev na 19.3 in 19.2 je Organ upravljanja PRP (MKGP) pri izvedbi glasovanja predlagal, da se del sredstev nameni tudi za podukrep 19.2. Tako je s sklepom Odbora za spremljanje PRP na podukrep 19.2 razporejeno 2 mio €. Na 19.3 se prerazporeja preostanek v višini 5,8 mio €.

Roman Medved, predstavnik vseh slovenskih LAS v Odboru PRP in Aleš Zidar, predstavnik DRSP sta se pri glasovanju o predlaganih spremembah vzdržala in podala ločeno mnenje, ki je v prilogi.

Odbor za spremljanje PRP je potrdil spremembe Meril za izbor projektov, ki vsebujejo tudi spremembo meril za podukrep 19.3.

V prilogi so dokumenti vezani na spremembe Ukrepa M19 in predstavitve organa upravljanja po vseh točkah dnevnega reda, kjer so spremembe podrobno predstavljene.

Priloge:

nazaj na vrh