Zbor članov in volitve v organe DRSP 2022 - 2026

  • 09 februar 2022 |
  • velikost pisave

17. redni zbor članov DRSP in posvet LAS, bosta potekala v sredo, 9. 3. 2022 s pričetkom ob 10.00 uri, v dvorani Kulturnega centra Kočevje, Trg zbora odposlancev 62, Kočevje. Pregledali bomo delo preteklega leta in načrte za naprej ter volili novo vodstvo. V popoldanskem posvetu pa se bodo razpravi o aktualni problematiki CLLD pridružili predstavniki upravljalcev programa LEADER/CLLD. Dogodek gosti LAS po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe. Prosimo, da izpolnjeno prijavnico pošljete po e-pošti (info@drustvo-podezelje.si) do vključno 1. 3. 2022.

Ker se vodstvu društva izteka mandat, smo do konca januarja zbirali kandidature za člane organov društva za mandatno obdobje 2022 – 2026. Volilna komisija je ugotovila, da je na naslov društva pravočasno prispelo skupaj 19 kandidatur in da smo prejeli zadostno število kandidatov za vse organe društva. Volitve v organe društva bodo potekale na zboru članov.

V popoldanskem delu srečanja bo potekal posvet LAS, ki je sestavljen iz treh delov. Prvi del bo namenjen razpravi o aktualni problematiki CLLD, kjer se nam bodo pridružili člani Medresorske delovne skupine CLLD 2021 – 2027. Sledila bo predstavitev delovanja LAS po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, si ogledali nekaj projektov v Kočevju in v trgovini Zakladi Kočevske degustirali lokalne dobrote. Kdor bo želel, pa bo dan zaključil še z ogledom bunkerja Škrilj.

Vsa gradiva za zbor članov bodo objavljena najkasneje 21. 2. 2022.

Radi bi vas opozorili na tri zadeve:

  • Glasujejo in volijo lahko le člani, ki so poravnali članarino za leto 2022. Prosimo vas, da to storite najkasneje do 5. 3. 2022.
  • V kolikor niste uradni predstavnik člana ali pooblaščena oseba navedena v pristopni izjavi, potrebujete podpisano »Soglasje za glasovanje«. Obrazec se nahaja med gradivi spodaj.
  • Izpolnjevanje PCT pogojev glede virusa covid-19 bomo preverjali skladno z navodili NIJZ. O pogojih bomo prijavljene obvestili pet dni pred dogodkom.

Vabilo in zapisnik:

Gradivo za redni zbor članov 2022:

    Poročila o delu

    Volitve v organe DRSP

    Sprememba ključnih aktov društva

    Druga gradiva

 

 

nazaj na vrh