Ponovitev postopka za imenovanje članov Komisije za CLLD

  • 31 marec 2022 |
  • velikost pisave

Upravni odbor DRSP je na 1. seji z dne 24. 3. 2022, po podrobnem pregledu postopka zbiranja predlogov za člane Komisije za CLLD za novo mandatno obdobje ugotovil, da je bil postopek predlaganja izveden v času sprejemanja novega pravilnika te komisije. Hkrati je ugotovil, da so nekateri kandidati dobili le podporo svojega LAS, ne pa tudi podpore drugih članov. Na podlagi obeh dejstev je UO sprejel sklep, da se postopek predlaganja kandidatov ponovi in preveri podpora predlaganim kandidatom s strani LAS. Sestavo Komisije za izvajanje programa CLLD po izvedenem postopku imenuje Upravni odbor društva.

Skladno z navedenim s 4. 4. 2022 objavljamo poziv za zbiranje predlogov za člane Komisije za CLLD za mandatno obdobje 2022 - 2026. Kandidate lahko predlaga LAS, ki je član društva. Podrobneje so pravila opredeljena v pozivu in pravilniku ter so objavljena na spletni strani društva. Kandidature pošljite na priloženem obrazcu najkasneje do 15. 4. 2022 do 15. ure po e-pošti na naslov info@drustvo-podezelje.si.

nazaj na vrh