3. Slovenski podeželski parlament

  • 13 oktober 2015 |
  • velikost pisave

 

3. Slovenski podeželski parlament – »podeželski parlament prispeva k udejanjanju participativne demokracije«

Podčetrtek, 7. in 8. oktober 2015.

Spoštovani!

V imenu pobudnika podeželskih parlamentov se iskreno zahvaljujem vsem partnerjem za tvorno sodelovanje ob odlično pripravljenem in izvedenem 3. Slovenskem podeželskem parlamentu. Zlasti gre zahvala vodstvu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je podprlo dogodek s svojimi kadri in znanjem. Zahvala velja tudi novo pridruženima partnerskima organizacijama Kmetijsko gozdarski zbornici in Zadružni zvezi Slovenije.

Želimo si, da bi nadaljevali z  dobrim sodelovanjem. Priprave na 4. Slovenski podeželski parlament lahko obogatimo z vključitvijo novih članic Mreže za podeželje. Pred tem poskušajmo vsak po svojih močeh udejanjati usmeritve iz razprav in potrjeno Deklaracijo 3. Slovenskega podeželskega parlamenta. Deklaracijo lahko osmislimo tako, da jo približamo prebivalcem podeželja in z njo seznanimo širši krog predstavnikov zakonodajne in izvršne oblasti.

Vsem partnerskim organizacijam želim uspešno opravljanje poslanstva pri skrbi za slovensko podeželje tudi v prihodnje!

Lep pozdrav,

Goran Šoster,

Podpredsednik DRSP

Deklaracija 3. Slovenskega podeželskega parlamenta (TUKAJ)

3. Slovenski podeželski parlament – »podeželski parlament prispeva k udejanjanju participativne demokracije«

3. Slovenski podeželski parlament je letos zasedal v Podčetrtku 7. in 8. oktobra 2015. Dogodek so organizirali Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Društvo za razvoj slovenskega podeželja in partnerstvo Mreže za podeželje in z aktivno vlogo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in Zadružne zveze Slovenije. Okoli 250 predstavnikov slovenskega podeželja, vključno z vidnimi predstavniki strokovne in politične javnosti, so razpravljali o aktualnih izzivih slovenskega podeželja. Prisluhnili so uglednim gostom, poglabljali znanja na desetih tematskih delavnicah in iskali rešitve na javnih soočenjih. Temeljni cilj podeželskega parlamenta ostaja ustvarjanje prostora za intenzivno izmenjavo mnenj in usklajevanje vizije slovenskega podeželja v prihodnosti. Skozi razpravo o raznolikih vprašanjih predstavnikov slovenskega podeželja smo oblikovali priporočila ključnim nosilcem razvoja podeželja v obliki posebne deklaracije. 

Vsebina

 

nazaj na vrh