18. redni zbor članov DRSP

  • 21 februar 2023 |
  • velikost pisave

18. redni zbor članov Društva za razvoj slovenskega podeželja je potekal v petek, 17. 3. 2023 je v Ljubnem in se ga je udeležilo preko 60 strokovnjakov iz cele Slovenije. Predsednik Roman Medved je delo v letu 2022 ocenil za zelo uspešno in med ključnimi dogodki v tem letu izpostavil podporo LAS pri pripravi SLR, natečaj za najuspešnejše podeželsko območje 2023 in 6. slovenski podeželski parlament. V popoldanskem delu je sledil posvet LAS: Izvajanje programa CLLD in predstavitev dobrih praks LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline - pametne rešitve na področju turizma in izobraževanja.

18. redni zbor članov Društva za razvoj slovenskega podeželja je potekal v petek, 17. 3. 2023 je v Ljubnem in se ga je udeležilo preko 60 strokovnjakov iz cele Slovenije. Predsednik Roman Medved je delo društva v preteklem letu ocenil za zelo uspešno in izpostavil posvet v Državnem svetu (22. 4. 2022), srečanje in posvet članov na Gorenjskem (1. 2. 7. 2022) ter posvet ob 20. letnici delovanja društva (21. 10. 2022) ob katerem je bila izdana tudi Monografija LEADER. Zahvalil se je tudi vsem, ki so delovali v organih društva, kot tistim, ki so prispevali k številnim uspešno izpeljanim dogodkom in pobudam. V letu 2023 si bo društvo prizadevalo za tesnejše sodelovanje z ostalimi deležniki na podeželju, podpiralo LASe pri pripravi SLR in aktivno sodelovalo pri pripravi vseh potrebnih pravnih podlag za izvajanje programa LEADER/CLLD, ponovno bomo objavili razpis za najuspešnejše podeželsko območje ter sodelovali pri izvedbi 6. slovenskega podeželskega parlamenta.

Lokacijo zbora članov smo izbrali načrtno, saj je ravno ta občina prejela naziv Najuspešnejše podeželsko območje 2022, zlato priznanje na evropski ravni pa bo uradno prejela maja v Nemčiji. Župan občine Ljubno in predsednik LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline Franjo Naraločnik je odkrito povedal, da prijava na razpis ni bila enostavna, sodelovanje na natečaju pa je v območje pripeljalo drugačen način razmišljanja in velik napredek.

Zboru članov je sledil Posvet LAS, ki je potekal v dveh delih. V prvem so predstavniki MKGP predstavili podlage, postopke in terminski okvir priprave SLR in vključenostjo kmetijskega sklada ter odgovorili na številna vprašanja. V drugem delu so kreatorji podeželja iz Andragoškega zavoda Ljudska univerza Velenje in vzorčnega mesta Velenja predstavili pametne rešitve na področju turizma in izobraževanja, udeleženci pa so si ogledali interaktiven Flosarski muzej in prvo pametno učilnico v Sloveniji, ki nudi simbiozo med tehnološko dovršenim prostorom ter učno snovjo.

Zbor članov in posvet je gostil LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline.

 

 

Vabilo:

 

Gradivo za redni zbor članov 2023:

    Poročila o delu

    Sprememba ključnih aktov društva – Statut DRSP

    Druga gradiva

nazaj na vrh