KS Mala Nedelja je najuspešnejša podeželska skupnost Slovenije v letu 2023

  • 13 december 2023 |
  • velikost pisave

Kranj, 13. 12. 2023 – Krajevna skupnost Mala Nedelja v Občini Ljutomer je zmagovalka 3. nacionalnega izbora za Najuspešnejše podeželsko skupnost, saj je letošnji slogan »Pogumno v prihodnost« vizija vseh prebivalcev tega kraja. Osem člansko nacionalno komisijo je Mala Nedelja prepričala s povezovanjem in sodelovanjem na vseh področjih – energija za razvoj se pretaka po vseh žilah skupnosti. Vsakdo prevzema delo in odgovornost za tisto kar najbolj zna in ob tem ne pozablja na ljudi in družbo okoli sebe. Županja Občine Ljutomer, mag. Olga Karba, ki je na razpis prijavila »le« majhno krajevno skupnost, s ponosom pove: »Z jasno vizijo in tesnim sodelovanjem med krajani, gospodarstvom ter lokalno skupnostjo je mogoče doseči več, kot si to lahko predstavljamo.« ter poudari pomen samoiniciativnosti mladih in simbioze med generacijami.

S to razglasitvijo je krajevna skupnost postala tudi nacionalni predstavnik in bo Slovenijo zastopala na 18. evropskem natečaju za Evropsko nagrado za razvoj podeželja in obnovo vasi za leto 2024, ki ga razpisuje Evropska delovna skupnost za razvoj podeželja in obnovo vasi - ARGE. Društvo za razvoj slovenskega podeželja in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano natečaj v tej obliki organizirata tretjič. V preteklih letih sta zmagali Občina Brda in Občina Ljubno, obe sta bili uspešni tudi na evropski ravni in prejeli zlato plaketo.

.

Društvo za razvoj slovenskega podeželja (DRSP) je, po naročilu Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano (MKGP), septembra 2023 objavilo nacionalni razpis za Najuspešnejšo podeželsko skupnost 2023 pod geslom »Pogumno v prihodnost«. Natečaj je vodila nacionalna komisija v sestavi dr. Marija Markeš, Ministrstvo za okolje podnebje in energijo, predsednica; dr. Irma Slavič Potočnik, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani; dr. Marko Koščak, Fakulteta za turizem Brežice, Univerza v Mariboru; mag. Tomaž Cunder, raziskovalec; Aleš Zidar, LAS med Snežnikom in Nanosom; mag. Mojca Metličar, LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih Goricah; in mag. Vesna Erhart, Zavod EKOmeter; kot člani DRSP ter Alina Cunk Perklič, kot predstavnica MKGP.

Na natečaj se je prijavilo pet skupnosti (razvrščeni po abecedi): Krajevna skupnost Mala Nedelja (Občina Ljutomer), Občina Dornava, Občina Kozje, Občina Loški potok in Občina Markovci. Komisija je vloge pregledala, si ogledala območja ter pretehtala njihove argumente. Skupnosti so zelo raznolike, a so prožne – znajo narediti korak naprej in določiti novo smer razvoja, uresničiti drugačne ideje. Čeprav so vsa območja podeželska, se med seboj razlikujejo. Po eno leži v neposredni bližini večjega urbanega središča oz. manj vplivnega centra, kar tri območja pa v zelo ruralnem delu Slovenije. Območja so uspešno izkoristila te danosti, razlikujejo pa se po mnogih drugih vidikih. Nekatera so uspešno obnovila dvorec, ki je postal središče dogajanja v širšem območju in je postal tudi priložnost za prodajo lokalnih izdelkov in storitev. Kozje in Mala Nedelja sta se uspela, skozi leta, iz strukturno šibkega območja preoblikovali v samozavestna in samoiniciativna podeželska okolja. Loški potok je, kljub izrazito neugodni starostni strukturi, z energetsko samozadostnostjo, ki temelji na naravnih danostih, bistveno izboljšal pogoje za življenje prebivalcev. Izjemna mednarodna prepoznavnost kulturno – etnološke dediščine Korentov in preboj na gospodarskem in socialnem področju zaznamuje Markovce. In nenazadnje tesna povezanost občinske uprave z različnimi iniciativami in skupinami v Dobravi ter njihove regionalno prepoznane prireditve in dogodki. Vsa območja so dobra in med petimi dobrimi je komisija izbrala najbolj izstopajoče izmed njih KS Malo Nedeljo.

Komisija je v obrazložitvi zmagovalca zapisala: »Mala Nedelja je prepričala s povezovanjem in sodelovanjem na vseh področjih – energija za razvoj se pretaka po vseh žilah skupnosti in kar navdušuje, vsakdo prevzema delo in odgovornost za tisto kar najbolj zna in ob tem ne pozablja na ljudi in družbo okoli sebe. Podstat razvoja so pomembna dela prednikov, ki so Malo Nedeljo že vedno postavljali na zemljevid pomembnih odločitev za slovenstvo. Na tej tradiciji gradijo tudi današnji rodovi. Vaška šola vzgaja mlade v samostojne in samozavestne ljudi, ki, ko pride čas, pogumno prevzamejo svoje vloge v gledališču, krajevni skupnosti in občini, kulturnem in turističnem društvu, vinogradniškem združenju. Ob tem je seveda pomembna ekonomska samostojnost – močne kmetije, razvita obrt, odlični vinogradniki. V tem pogledu imajo prav posebno mesto Bioterme, kjer so krajevna skupnost in vodstvo hotela našli izjemno sožitje in lahko rečemo, da so lahko zgled za javno in zasebno partnerstvo – sodelovanje sega od delovnih mest za lokalno prebivalstvo in nudenja prostora v hotelu za javne storitve zdravnika, skupnih prireditev in predstavljanja obrtniški izdelkov, do izboljšanja infrastrukture, ki služi tako domačinom kot gostom hotela.«

Natečaj za Najuspešnejšo podeželsko skupnost je nacionalni natečaj v Republiki Sloveniji, zmagovalec pa postane nacionalni predstavnik na natečaju za evropsko nagrado za razvoj podeželja, ki jo razpisuje Evropska delovna skupnost za razvoj podeželja in obnovo vasi - ARGE (Europäische und ARGE Landentwicklung und Dorferneuerung) letos že sedemnajstič zapored. ARGE je mednarodna institucija, ki v prvi vrsti državam kandidatkam oziroma mladim pristopnicam v EU pomaga pri celostnem in trajnostnem razvoju podeželja. Poleg različnih drugih strokovnih aktivnosti vsaki dve leti razpisuje natečaj za razvoj podeželja, ki ga v Sloveniji, na osnovi pogodbe z MKGP, izvaja DRSP.

MKGP bo ta teden nacionalnega zmagovalca še uradno kandidiral za našega predstavnika na natečaju na EU ravni. Medtem ekipa iz Krajevne skupnosti Mala Nedelja, ob strokovni podpori strokovnjakov DRSP, že pripravlja prijavo na evropsko raven, saj je rok za oddajo konec februarja 2024. Poleti pričakujemo obisk ocenjevalne komisije ARGE, končna odločitev na evropski ravni pa bo znana jeseni 2024.

V prihodnjih mesecih bosta DRSP in MKGP na različnih dogodkih predstavila letošnja območja, saj ima vsako od njih pomembno zgodbo o uspehu, ki je lahko za vzgled tudi drugim. Svečana razglasitev zmagovalca bo potekala na 6. Slovenskem podeželskem parlamentu spomladi 2024 na Koroškem. Gostitelji parlamenta, eno najbolj prizadetih območji v letošnjih poplavah, tudi s tem dokazujejo trdoživost in vztrajnost slovenskega podeželja.

Dodatne informacije:
• Mag. Vesna Erhart, sekretarka Društva za razvoj Slovenskega podeželja (041 745-184; vesna.erhart@drustvo-podezelje.si).
• Slavica Završnik, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (01 478 93 30; slavica.zavrsnik@gov.si).
• Karmen Pulko, Občina Ljutomer (02 584 90 53; karmen.pulko@ljutomer.si)
• Bojana Babič Škrlec, Občina Ljutomer (051 360 841; bojana.skrlec@ljutomer.si)

Gradivo za medije dostopno na povezavi (WeTransfer; Dropbox;):

- Izjava za javnost ob razglasitvi zmagovalca nacionalnega natečaja 2023
- Izjava Mag. Olga Karba, županja Občine Ljutomer
- Pretekli natečaji in uspehi slovenskih podeželskih skupnosti
- Fotografije v višji resoluciji

 Logo KS Mala Nedelja2 mala            Logo Občina 2006 mala

KS Mala Nedelja mala

KS Mala Nedelja Bioterme mala

 

 

 

 


 

nazaj na vrh