Prepoznavamo in spodbujamo inovativne ženske prakse za trajnostno podeželje?

  • 28 februar 2024 |
  • velikost pisave

Projekt FLIARA je usmerjen v raziskovanje raznolikosti in učinkov inovacij, ki jih ženske s svojimi svežimi pristopi in praksami vpeljujejo v kmetijstvo in širše evropsko podeželje. Raziskovalke Filozofske fakultete smo prepoznale preko 50 izjemnih inovatork. Zgodbe nekaterih od njih bomo v prihodnih mesecih predstavili javnosti, jeseni, 26. in 27. septembra 2024, pa se bodo na mednarodnem dogodku v Sloveniji predstavile tudi same. Če v vašem lokalnem okolju prepoznate inovativno žensko prakso, nam, prosimo, to sporočite na e-naslov Filozofske fakultete (rcgeo@ff.uni-lj.si).

Projekt FLIARA je usmerjen v raziskovanje raznolikosti in učinkov inovacij, ki jih ženske s svojimi svežimi pristopi in praksami vpeljujejo v kmetijstvo in širše evropsko podeželje. Preko različnih aktivnosti raziskovalke Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani prepoznavamo vlogo slovenskih žensk pri različnih inovacijah, ki spodbujajo in udejanjajo trajnostno prihodnost kmetijstva in podeželja.

Prepoznali smo preko 50 izjemnih inovatork, z dvajsetimi pa trenutno potekajo intervjuji. Pogovori osvetljujejo njihove dosežke, izzive in vizije, posamezne zgodbe pa bodo v prihodnjih mesecih tudi javno predstavljene. Jeseni, 26. in 27. septembra 2024, se bodo predstavile na mednarodnem dogodku v Sloveniji tudi same, skupaj z inovatorkami iz drugih evropskih držav. Dogodek bo v delu odprt za javnost. Z dvema izbranima ambasadorkama bomo v naslednjih dveh letih inovativne slovenske prakse zastopali na evropski ravni.

Postopoma v projekt vključujemo tudi druge pomembne deležnike, s pomočjo katerih lahko gradimo podporno in spodbudno okolje, tudi nove politike za večjo uveljavitev in prepoznavnost žensk na področjih, kjer so ženske manj prisotne. Pomembno vlogo pri tovrstnih projektih ima tudi DRSP. Če v vašem lokalnem okolju prepoznate inovativno žensko prakso, to sporočite na e-naslov Filozofske fakultete (rcgeo@ff.uni-lj.si).

Koordinator projektnih aktivnosti v Sloveniji je Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Oddelek za geografijo in Oddelek za psihologijo) in ga sofinancira program Horizon Europe.

Več o projektu FLIARA tukaj.

 

nazaj na vrh