DRSP je KO CLLD poslal prošnjo za pojasnitev procesa prenosa obveznosti med starim in novim LAS

  • 11 december 2015 |
  • velikost pisave

Društvo za razvoj slovenskega podeželja, na podlagi obvestil in navodil, ki smo jih prejeli do prvega roka za oddajo SLR s strani MKGP v imenu Koordinacijskega odbora in ARSKTRP, ugotavlja, da je prenos obveznosti med LAS 2007-2013 in LAS 2014-2020 mogoč.

Z namenom, da bi LASi do prejema odločbe o potrditvi in oddaje vloge lahko uredili čim več zadev, upoštevajoč 106. člen Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi PRP v letih 2011-2013, ki ga v obvestilih še posebej navajajo, je društvo 10. 12. 2015 na Koordinacijski odbor CLLD in ARSKTRP naslovilo prošnjo za pojasnitev postopka.

Dopis naslovljen na KO CLLD in ARSKTRP je v priponki.

nazaj na vrh