Prvi rezultati spremljanja vključevanja NVO v izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

  • 21 avgust 2017 |
  • velikost pisave

V poročilu so predstavljeni pogledi in izkušnje nevladnih organizacij z izvajanjem lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Gre za povzetek stališč NVO o učinkovitosti različnih vidikov izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost: od začetnih procesov sestavljanja lokalnih partnerstev, organizacije LAS in procesov sprejemanja Strategij lokalnega razvoja, do izvajanja javnih razpisov LAS za sofinanciranje projektov oziroma operacij. Pogledi in izkušnje NVO bodo sestavni del analize vključevanja NVO v izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, ki se izvaja v več fazah in bo objavljena v letu 2018.

Dosedanji rezultati kažejo, da so izkušnje NVO zelo različne, v povprečju pa je mogoče reči, da nekatere vidike izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, pretežno vrednotijo kot uspešne oziroma ustrezne (npr. organizacijo LAS, delo vodilnega partnerja, primernost njihove vloge v projektih), medtem ko se drugi vidiki kažejo za bolj problematične (npr. razpisne zahteve, kompleksnost postopkov, (ne)možnost vplivanja na odločitve v LAS ipd.). Spet tretji vidiki, kot so zastopanost interesov NVO v LAS inustreznost obveščanja ter promocije različnih aktivnosti LAS, se kažejo kot delno ustrezni.

V pridobivanje pogledov NVO o njihovem vključevanju v CLLD je bilo vključenih več kot 250 različnih nevladnih organizacij z območja 34 slovenskih LAS.

nazaj na vrh