Delavnica DRSP: Merila za izbor projektov SLR uspešno izvedena

  • 02 november 2015 |
  • velikost pisave

Delavnico za določitev meril za izbor operacij (projektov) je DRSP organiziral z namenom  podpore LAS pri pripravi SLR.

Uvodoma je dr. Boštjan Kos v imenu društva predstavil pravne podlage in pristop k določitvi meril, Aleš Zidar pa je predstavil merila LAS med Snežnikom in Nanosom. Delavnice se je udeležilo 54 udeležencev, ki so pri obravnavi – razpravi o merilih za izbor projektov izmenjali podatke in izkušnje.Dogovorili smo se, da bomo v okviru DRSP imenovali skupino strokovnjakov – ocenjevalcev projektov, ter skupaj pristopili pripravi skupnih Navodil za podrobno ocenjevanje projektov,  na osnovi katerih bodo naši ocenjevalci ocenjevali operacije SLR. Predstavitve so dostopne TUKAJ.

nazaj na vrh