1. mednarodna konferenca SEE LEADER

  • 26 november 2019 |
  • velikost pisave

V Opatiji (Hrvaška) je med 20. in 22.11.2019 potekala mednarodna konferenca SEE LEADER o praktičnih in teoretičnih pogledih na izvajanje programa Leader / CLLD v jugovzhodni Evropi, ki se jo je udeležilo nekaj več kot 300 udeležencev iz 16 držav. Cilj konference je bila podpora močnejšega povezovanja partnerstev LAS s pomočjo znanstvenih in raziskovalnih institucij ter strokovnjaki s področja izvajanja programa Leader/CLLD, da bi skupno našli rešitve za razvoj podeželskih, ribiških, otoških in urbanih skupnosti.

V okviru konference so bila izvedena številna plenarna predavanja, tematske sekcije, razprave, predstavitev posterjev in predlogov projektov sodelovanja, tematski terenski ogledi dobrih praks, mreženje, ob koncu pa sprejeti tudi zaključki konference, ki bodo objavljeni na uradni spletni strani konference www.see-leader.eu.

Slovenija je bila na konferenci zastopana tako organizacijsko (soorganizatorja Društvo za razvoj slovenskega podeželja in MKGP) kot z strokovnimi predstavitvami med plenarnimi predavanji, eden izmed strokovnih ogledov pa je udeležence peljal na območje LAS med Snežnikom in Nanosom, kjer so si ogledali primere dobrih praks sofinanciranih iz programa Leader.

Vsebinsko sta na konferenci sodelovala vodja KO CLLD  Alina Cunk Perklič, ki je predstavila zgodovino razvoja podeželja in izvajanja programa LEADER v Sloveniji s stališča organa upravljanja, predsednik DRSP Aleš Zidar pa je predstavil vlogo Društva za razvoj podeželja in slovenskih LAS pri izvajanju programa Leader s strani izvajalcev. Zelo dobro in odmevno predstavitev je imela tudi dr. Irma Potočnik Slavič z Univerze v Ljubljani, ki je predstavila skrita dejstva izvajanja programa Leader z raziskovalnega stališča.  Ostali vsebinski poudarki konference so bili poslanstvo programa LEADER, izkušnje z izvajanjem LEADER-ja v različnih državah, izkušnje z izvajanjem LEADER-ja/CLLD na različnih ravneh (EU, državna, regionalna, lokalna), različni pogledi na LEADER/CLLD (javni/zasebni/NVO sektor; upravljanje, pravni, ekonomski, socialno podjetništvo, izobraževanje ipd.), izkušnje iz prakse in raziskovalno-teoretične ugotovitve, ter možnosti za izvajanje LEADER-ja na Zahodnem Balkanu. Ker so bile na konferenci predstavljene resnično dobre ugotovitve, ki bodo v pomoč LASom pri načrtovanju aktivnosti in delovanja v novem programskem obdobju, priporočamo ogled predstavitev na spletni strani konference www.see-leader.eu.

Na konferenci je bilo prisotnih kar nekaj predstavnikov slovenskih LAS in ministrstva, vsi pa so bili ob zaključku konference zelo zadovoljni z vsebinami, ki so jih pridobili na konferenci. Vsekakor gre za eno izmed boljših vsebinskih konferenc v zadnjem obdobju, pri tem gre pa velika zahvala vsem organizatorjem na čelu z Leader mrežo Hrvatske, ki je celotno dogajanje zastavila in odlično izpeljala. Seveda smo bili del te zgodbe tudi predstavniki DRSP, saj smo z LMH sodelovali od vsega začetka priprav na konferenco. Predstavniki slovenskih LAS smo imeli na konferenci tudi možnost predstavitve projektov sodelovanja oziroma izmenjave projektnih idej, kar smo nekateri tudi izkoristili za medsebojne dogovore in povezovanje.

    IMG 20191121 130208 1 resized 20191126 124317148 a                          udeleenci 1 velikost

 udeleenci ODP LAS SN skupna                             ud ODP LAS SN rihard

nazaj na vrh