Strokovna ekskurzija na območje Avstrijske Koroške s predstavitvijo dobrih praks in življenja zamejskih Slovencev

  • 19 december 2019 |
  • velikost pisave

Letošnja strokovna ekskurzija Društva za razvoj Slovenskega podeželja je potekala 28. in 29. 11. 2019 v deželi zamejskih Slovencev na Avstrijskem Koroškem. 45 udeležencev iz cele Slovenije so sprejeli župani, upravljalci parkov, muzejev,.. pa vse do dogovornih za izvajanje pristopa LEADER pri deželni vladi. Ekskurzija pa je bila zelo zanimiva iz več vidikov: natančne analize stanja v območju in ciljnega reševanja, vsebinsko odličnih projektov pa do kombiniranja različnih virov sredstev. Vsekakor gre velika zahvala dr. Štefanu Merkaču – okoljevarstveniku, kulturniku in zavednemu Slovencu, ki je s srcem in dušo to ekskurzijo pripravil in vodil.

Letošnja strokovna ekskurzija (28. in 29. 11. 2019) je potekala na Avstrijskem Koroškem, kjer smo si ogledali primere dobrih praks ter čezmejnega sodelovanja. Udeležili so se je upravljavci in člani upravnih odborov 17 LAS-ov ter predstavniki institucij in organizacij, ki delujejo na področju razvoja podeželja, skupaj 45 udeležencev.

V Železni Kaplji je udeležence nagovoril župan Franz Josef Smrtnik (https://www.bad-eisenkappel.info/) in predstavil značilnosti krajev. Uvodoma je mag. Christian Kropfitsch iz Koroške deželne vlade predstavil organiziranosti in strukturo programa LEADER v regiji, najbolj zanimive LAS projekte pa je opisal dr. Kurt Rakobitsch, Koroška deželna vlada. V Avstriji program LEADER izvajajo že četrto programsko obdobje in pomeni pomemben vir financiranja razvoja, ki pa ga kombinirajo z drugimi programi. Osrednja vsebina projektov je prilagajanje na podnebne pa tudi demografske spremembe, saj je depopulacija območja zelo pereč problem v celotni regiji. Izvajanju programa LEADER je namenjenih 5 % kmetijskih sredstev, kar znaša 25 milijonov €. V Avstriji deluje 77 LAS, od tega jih je 6 na Koroškem, njihove meje pa so določene glede na geografski ali zgodovinski vidik.

Naša ekskurzija je potekala v območju LAS južna Koroška. Območje, vrste projektov in možnosti za sodelovanje nam je predstavil Peter Plaimer, vodja tega LAS in hkrati odgovoren za delovanje LAS v regiji ter nas je spremljal oba dni.

Zvečer prvega dne smo skupaj s predstavniki iz avstrijske strani: Michael Baldauf, regionalni vodja LAS Spodnja Koroška, Peter Plaimer, regionalni vodja LAS Južna Koroška, Robert Karlhofer, turistična regija Južna Koroška in Matthias Burtscher, predsednik društva »Zablatniško močvirje«« snovali vsebine bodočih čezmejnih projektov sodelovanja LAS. Delo je potekalo v štirih skupinah oziroma po naslednjih tematskih sklopih: trajnostni turizem v zaščitenih območjih, zaščita podnebja, prilagajanje  na podnebne spremembe, energija ter varstvo narave, lokalno proizvedena hrana in kulinarični turizem  ter kulturna in naravna dediščina.

V dvodnevnem programu smo si ogledali številne dobre prakse od razvoja mest z vzpostavitvijo skupne infrastrukture, razvoja turistične ponudbe temelječe na geografskih značilnostih območja ter sočasen razvoj različnih storitvenih dejavnosti, kot tudi čisto zasebne podjetniške iniciative povezane z odkupom lokalnih živil. Primeri so na kratko predstavljeni spodaj.

Ekskurzija po Avstrijski Koroški je bila zelo zanimiva iz več vidikov. Sigurno moramo na prvo mesto postaviti po vsebini odlične projekte, ki so tudi rezultat dolgega obdobja izvajanja projektov LEADER. Nikakor ne smemo mimo dejstva, da zelo dobro poznajo težave v svojem območju in s ciljnimi projekti poskušajo izboljšati stanje. Imajo vzpostavljeno upravljavsko strukturo od državne do regionalne in lokalne ravni ter učinkovito kombinirajo različne vire sredstev. Vsekakor pa je eno od spoznanj tudi to, da lahko nekatere boljše rešitve najdejo pri nas. Naj bo to prosta dostopnost do obale / vode, uveljavljanje turizma skozi celo sezono ali pa dostopnost promocijskega materiala v različnih evropskih jezikih.

Za mnoge izmed nas je bila to tudi prva izkušnja z življenjem in razmišljanjem naših zamejskih Slovencem. Tukaj se moramo še posebej zahvaliti dr. Štefanu Merkaču – okoljevarstveniku, kulturniku in zavednemu Slovencu, ki je s srcem in dušo ekskurzijo pripravil in vodil.

PROGRAM

LISTA PRISOTNOSTI

PREDSTAVITVE:

- LEADER in CLLD v Avstriji

- Predstavitev LAS Spodnje Koroške

- GEOPARK Karavanke

- Klopinjsko jezero

Dobre prakse, ki smo si jih ogledali v okviru strokovne ekskurzije DRSP po Avstrijskem Koroškem

- GEOPARK Karavanke

Gerald Hartmann, vodja GEOPARKa, je predstavil njegovo delovanje, ki temelji na čezmejnem sodelovanju in povezuje 5 slovenskih in 9 avstrijskih občin. Park je pod zaščito UNESCO dediščine – UNESCO globalni geopark, ravno dan pred našim obiskom pa je bil registriran kot evropski instrument za čezmejno delovanje. Oba inštrumenta sta jim odprla številne možnosti za vključevanje v projekte in s tem financiranje razvoja. Ogledali smo si njihovo info točko v Št. Lipšu z multimedijskimi predstavitvami različnih geoloških vsebin.

Poleg odličnih vsebin je GEOPARK naredil še posebej pozitiven vtis, saj zelo dosledno skrbijo za dvojezičnost, kar je v tem obmejnem prostoru bolj izjema kot pravilo.

- Gostilna Mohoritsch Griffen

Gostilna Mohoritsch Griffen leži ob avtocesti in je največja v Podjuni. Od ostalih se razlikuje po načrtnem vključevanju lokalnih dobaviteljev hrane, pridelavi živil na lastni kmetiji in deležu ekoloških živil v njihovi ponudbi. Po kosilu nas je nagovoril lastnik Josef Jernej, ki nam je predstavil družinsko tradicijo, razdelitev področij dela med brati ter princip delovanja. Njihova posebnost so tudi kulinarične prireditve povezane s Slovenijo – dnevi Istrske hrane…

- Revitalizacija jedra Občine Grebinj/Griffen

Faze dolgoletnega projekta revitalizacije osrednjega trga, od odkupa zemljišč, rušenja starih objektov pa do današnje gradnje skupnih prostorov in obnove trga pred cerkvijo, je predstavil župan Občine Grebinj/Griffen Josef Mueller.

- Pliberk in Werner Berg Muzej

Župan Občine Pliberk, Stefan Visotschnig nam je predstavil kulturno ponudbo Pliberka, ki temelji na kulturni iniciativi Pliberk - KIB (Kulturinitiative Bleiburg), (slovenskem) Kulturnem domu ter Muzeju Wernerja Berga. Pri ogledu se nam je pridružil tudi mestni svetnik Marko Trampusch. Vodja oddelka za kulturo na Občini Pliberk Arthur Ottowitz nam je predstavil LEADER projekte v njihovi občini, nato smo se odpravili v Werner Berg Muzej in si ogledali razstave njihovih svetovno priznanih umetnikov.

- hotel Jufa v Pliberku 

Hotel Jufa je pasivna zgradba, ki se ogreva in oskrbuje z obnovljivimi viri energije. K energijski osveščenosti spodbujajo tudi obiskovalce, med drugim z dirkališčem za otroke, kjer si moraš električno energijo najprej »pridelati z rokami«, poučnimi vsebinami v okolici hotela ipd.

- turistični center Klopinjsko jezero

Robert Karlhofer, vodja centra je predstavil Strategijo turistične regije Južna Koroška in LEADER projektov v območju. Izpostavil je (skoraj izključno) orientiranost na nemško govoreče goste ter usmerjenost v poletni turizem za družine. Njihova želja je podaljšati sezono tudi v zimski čas.

Sledil je ogled nove notranje igralnice v doživljajskega parka v gozdu – Walderlebnispark. Z njo željo popestriti ponudbo v deževnih dneh.

Na koncu smo se odpravili še na promenado ob jezeru a smo obalo lahko opazovali le čez ograjo, saj je skoraj vsa v zasebni lasti.

- Občina Suha in center za predelavo ajde

V centru Ajda je podžupan Občino Suha, Karl Poelz predstavil območje in njegove značilnosti ter razloge za ustanovitev centra ajde, predsednik društva »Podjunska Ajda« Josef Hirm pa je predstavil delovanje društva ter cilje, ki jih želijo doseči.

Slika 1aSlika 6Slika 3Slika 4Slika 5Slika 2a

 

nazaj na vrh