Uspešno izveden posvet LAS in srečanje članov društva - Posočje 2021

  • 27 julij 2021 |
  • velikost pisave

2. in 3. julija 2021 je v Posočju potekal  Posvet LAS in društveno srečanje, katerega osrednja tema je bilo povezovanje lokalnih, urbanih, kulturnih in naravnih potencialov Posočja. Udeležilo se ga je nekaj manj kot petdeset strokovnjakov na področju razvoja podeželja iz cele Slovenije. Posvet pod okriljem društva je gostil LAS Dolina Soče.

Udeležence dvodnevnega posvet je v Informacijskem središču TNP Dom Trenta v Logu pod Mangartom nagovoril župan Občine Bovec in predsednik LAS Dolina Soče Valter Mlekuž, ki je posvetu prisostvoval cel dan. Uvodoma je delovanje LAS Doline Soče in številne odlične projekte in pomen sredstev LEADER za razvoj območja predstavila Greta Černilogar, vodja LAS, Posoški razvojni center. V nadaljevanju je nekaj pomembnejših projektov povezanih z naravnimi danostmi območja in pohodno potjo Julijano ter čezmejnim biosfernim območjem predstavil Davorin Koren, vodja oddelka za trajnostni razvoj v Javnem Zavodu Triglavski narodni park. Viljam Kvalić, direktor Javnega zavoda za turizem Dolina Soče je prisotnim med drugim predstavil model kolektivne blagovne znamke Dolina Soče ter njeno vpetost v sisteme označevanja v Sloveniji – Okusiti Sloveniji in čezmejni sistem označevanja na območju Julijskih Alp. V razpravi se je večkrat izpostavil obseg poletnega turizma, ki po ocenah že presega trajnostne zmožnosti območja. Domačini so predstavili načine za štetje turistične obremenjenosti in ukrepe, ki jih sprejemajo za regulacijo – vrste turizma, ki ga še spodbujajo, in spodbujanje turizma izven poletne sezone. Ogledali smo si še muzej v Domu Trenta, Ribiško hišo v Kal-Koritnica in muzej v Stergulčevi hiši. Nekateri so se odpravili tudi v Park pustolovskih doživetij Srnica in na pohod po Soški poti. Oglede je zaokrožila degustacija lokalnih sirov in mesnin lokalnih proizvajalcev ter zelo okusna hrana Ekološke turistične kmetije »Pri Plajerju«. Osrednja tema strokovnega posveta lokalnih akcijskih skupin je bila usklajevanje stališč in priprava skupnih predlogov za izvajanje LEADER / CLLD v prihodnjem programskem obdobju, ki jih bo Komisija za CLLD pri DRSP posredovala pristojnim nacionalnim organom.

Pripravila Vesna Erhart

 

Gradiva:

 

nazaj na vrh