116,4 mio za izvajanje programa CLLD v obdobju 2021 - 2027

  • 16 december 2021 |
  • velikost pisave

V zadnjem obdobju je DRSP veliko energije vlagalo v pogajanja za izboljšanje položaja programa LEADER/CLLD v programskih dokumentih, ki določajo vsebino in finančni okvir za koriščenje sredstev iz evropskih skladov v naslednjem obdobju. Po zadnjih informacijah smo bili pri tem uspešni, saj smo s skupnimi napori dosegli povečanje sredstev tako iz kmetijskega kot tudi iz regionalnega sklada.

Ob koncu letošnjega leta gre zahvala vsem, ki ste aktivno sodelovali v pogajanjih za izboljšanje finančnega položaja CLLD -  to je moč kolektivnega pristopa, strokovne kompetentnosti in vztrajnosti. Vse troje uspešno izvajamo že vrsto let in to nas je pripeljalo po tisočih majhnih korakih do te točke in upajmo, da bodo navedene številke zapisane tudi v potrjenih strateških dokumentih.

Podrobnejši pregled virov sredstev za izvajanje programa CLLD

Ministrstvo za kmetijstvo je v dogovoru z Vlado RS za izvajanje Strateškega načrta SKP v prihodnjem programskem obdobju namenilo dodatna nacionalna sredstva. Del teh sredstev bo namenjen tudi za izvajanje intervencije LEADER v programskem obdobju 2023-2027, natančneje dodatnih 10 mio evrov. V skupnem znesku bo po zadnjih preračunih za obdobje 2023-2027 za ta pristop torej namenjenih 44,4 mio €, kar je povečanje za 10 mio € glede na prve predloge. Takšen obseg sredstev je primerljiv z obsegom sredstev v sedanjem obdobju.

Po neuradnih informacijah bo iz regionalnega sklada za program CLLD namenjenih cca 60 mio €, kar predstavlja pomemben dvig glede na sedanje obdobje, ko smo imeli na razpolago 36 mio €. Evropski socialni sklad v izvajanje programa CLLD ne bo vključen, socialne vsebine pa se bodo lahko sofinancirale iz sredstev regionalnega sklada.

 Sklad/obdobje

2014-2020(2)

2021(3)-2027 (ocena)

EKSRP (kmetijski sklad)

54.128.251,36

44.400.000,00

ESRR+ESS (regionalni in socialni sklad)

36.449.451,48

60.000.000,00

ESPR (ribiški sklad)

7.661.314,50

12.000.000,00

SKUPAJ

98.239.017,34

116.400.000,00

nazaj na vrh