Posvet: »Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost LEADER/CLLD danes in jutri«

  • 04 april 2022 |
  • velikost pisave

Danes, 20. 4. 2022, je v Državnem svetu potekal posvet: »Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost LEADER/CLLD danes in jutri« na katerem smo predstavili rezultate izvajanja pristopa LEADER/CLLD v pretekli finančni perspektivi, vlogo lokalnih akcijskih skupin pri skladnem teritorialnem razvoju ter vlogo pristopa od spodaj navzgor za izvajanje kmetijske, kohezijske in ribiške politike. Lokalne akcijske skupine so predstavile tudi nekaj večjih projektov sofinanciranih s sredstvi LEADER / CLLD, na koncu pa smo se osredotočili na čim bolj učinkovito izvajanje v prihodnji perspektivi. Posvet so organizirali Državni svet Republike Slovenije, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Društvo za razvoj slovenskega podeželja.

Zaključke posveta bomo objavili v kratkem, posnetek posveta pa je dostopen na spletni strani Državnega sveta (TUKAJ).

                                                                                                                                                     .

Podrobneje o posvetu:

Program Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (LEADER/CLLD) predstavlja orodje pri spodbujanju skupnega lokalnega razvoja po pristopu »od spodaj navzgor«. Tovrsten pristop omogoča, da lokalno prebivalstvo z oblikovanjem lokalnih partnerstev oz. lokalnih akcijskih skupin (LAS) aktivno odloča o prednostnih nalogah in razvojnih ciljih lokalnega območja.

Medtem ko je v Državnemu svetu leta 2018 izveden posvet s podobno tematiko pomembno prispeval k izboljšanju pogojev za izvajanje programa in učinkovitejšemu doseganju zastavljenih ciljev, bodo na tokratnem posvetu predstavljeni rezultati izvajanja pristopa LEADER/CLLD v pretekli finančni perspektivi, vloga lokalnih akcijskih skupin pri skladnem teritorialnem razvoju ter vloga tovrstnega pristopa v prihajajoči finančni perspektivi v okviru kmetijske, kohezijske in ribiške politike. Na posvetu bodo predstavljeni tudi nekateri odmevnejši projekti, ki so jih lokalne akcijske skupine izvedle v preteklih letih.

Namen posveta je, da najprej ugotovimo napredek pri izvajanju LEADER/CLLD v času od zadnjega posveta, v zaključkih pa predvidimo ukrepe in postopke za pospešitev črpanja evropskih sredstev v programskem obdobju 2021–2027.

Več informacij je dostopnih v vabilu in programu posveta.

Posvet DS manjsa

nazaj na vrh