Usposabljanje za ocenjevalce projektov LAS

  • 29 maj 2024 |
  • velikost pisave

V soboto, 25. 5. je v Kopru potekalo prvo od treh usposabljanj ocenjevalcev projektov LEADER/CLLD in strokovnega osebja pri vodilnih partnerjih, teden kasneje pa smo enako usposabljanje izvedli na Ptuju. Na delavnicah potekala živahna razprava o postopku izbora projektov in merilih za ocenjevanje projektov LAS. Spoznali smo tri različne pristope k ocenjevanju, razprava pa je pokazala da ima vsak pristop svoje pozitivne in negativne strani. Vsekakor smo z izvajanjem teh delavnic »zadeli žebljico na glavico« in hvala vsem organizatorjem in izvajalcem za vloženo dobro opravljeno delo. Naslednjo soboto sledi zaključno srečanje v Ljubljani kjer bomo strnili ugotovitve obeh srečanj in pripravili priporočila. Usposabljanj se bo udeležilo preko 60 strokovnjakov iz vseh koncev Slovenije, kar potrjuje potrebo in aktualnost takšnega usposabljanja.

S temi dogodki želimo v Društvu za razvoj slovenskega podeželja prispevati h kvalitetnejšemu ocenjevanju projektov in izboljšanju postopkov ocenjevanja. Z izmenjavo informacij in predstavitvijo primerov dobrih praks ponujamo možnosti prenosa najboljših praks med slovenskimi LAS.

 

nazaj na vrh