ENRD LEADER tematski laboratorij: klimatske spremembe in prilagajanje nanje

  • 18 december 2019 |
  • velikost pisave

Udeleženci so razpravljali o prispevku programa LEADER k zmanjševanju klimatskih sprememb in izvajanju takšnih aktivnosti v podeželskih območjih, identificirali pa so tudi elemente s katerimi lahko LAS vplivajo na lokalno politiko prilagajanja. To področje bo v prihodnjem programskem obdobju še posebej pomembno, saj bodo kar 4 od 9 specifičnih ciljev Skupne kmetijske politike povezani s klimatskimi spremembami, okoljem in bioekonomijo, nanj pa bo vezano 30 % sredstev ESKRP.

Tema prvega tematskega laboratorija so bile pametne vasi, tretji po vrsti pa bo potekal 20. februarja 2020 in se bo osredotočil na mlade in depopulacijo podeželskih območij.

Več: https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-leader-thematic-lab-climate-change-mitigation-and-adaptation_en

nazaj na vrh