6. seja Skupščine podeželskih mrež

  • 19 december 2019 |
  • velikost pisave

Na Skupščini podeželskih mrež, ki je potekala 16. decembra 2019 v Bruslju, je PREPARE aisbl zastopal Goran Šoster. Dnevni red srečanja je vključeval pregled zakonodajnega okvira Skupne kmetijske politike, samooceno delovanja podeželskih mrež, upravljanje evropskih podeželskih mrež ter njihovo delo in aktivnosti v letu 2020.

Najzanimivejše informacije in razprave so potekale o prihodnji strukturi podeželskih mrež v Evropi in na ravni držav članic. Razprava o tem se bo nadaljevala v letu 2020, vzporedno s pripravo nacionalnih strategij za naslednje programsko obdobje. Glavna sprememba bo vključitev nove skupine deležnikov, ki bodo zastopali prvi steber Skupne kmetijske politike. Ta skupina ni bila član mreže niti v trenutnem niti v preteklih programskih obdobjih. Mreže bodo tudi v prihodnosti imele pomembno vlogo. Veliko večji poudarek v spremenjenem modelu delovanja mrež bo namenjen inovacijam in prenosu znanja. Slišali smo tudi pozitivne informacije o prehodnem obdobju, kar naj bi pomagalo premagati nevarnost vrzeli med obema obdobjema.

V plenarnem delu točke AOB je Goran Šoster iz PREPARE predstavil rezultate četrtega Evropskega podeželskega parlamenta, ki je potekal novembra 2019 v Asturiji / Španija. Odziv Evropske komisije je bil zelo pozitiven kar tudi v prihodnosti potrjuje Evropski podeželski parlament kot eno od orodij posvetovanja z javnostmi o politikah.

nazaj na vrh