Srečanja predstavnikov podeželja z vrhom EU

  • 31 januar 2020 |
  • velikost pisave

Med 22. in 24. januarjem je delegacija predstavnikov Evropskega podeželskega parlamenta (ERP), v kateri je bil tudi slovenski predstavnik Goran Šoster, obiskala vodilne evropske institucije v Bruslju.

Prvi dan se je delegacija v razširjeni sestavi srečala z evropskim komisarjem za kmetijstvo (Janusz Wojciechowski), predsednikom odbora za kmetijstvo evropskega parlamenta (Norbert Lins), sopredsednikoma evro-poslanske interesne skupine za podeželje in pametne vasi - RUMRA (Franc Bogovič in Eric Andrieu) in bivšim komisarjem za kmetijstvo, sedaj evroposlancem in vodjem liberalcev - RENEW (Dacian Ciolos). Stališča ERP je predstavil Goran Šoster

Razpravljavci so se strinjali, da bo morala reforma skupne kmetijske politike nasloviti izzive, ki se odpirajo z novo zeleno platformo (EU Green Deal) in strategijo »Od kmetije do vilic« (Farm to Fork). Rešitve bodo morale biti trajnostne in vključujoče, sprejete v sodelovanju med političnimi odločevalci in širšo civilno družbo. Ob tem bo odločilno razmerje sil med trilateralo Evropski parlament – Evropska komisija – Evropski svet. Pri tem bo pomembno tudi razmerje med evropskimi institucijami in državami članicami, katerim je tokrat prepuščena večja iniciativa, kakor v prejšnjih reformah.

Drugi dan misije je bil namenjen poglobljenim razgovorom o prihodnosti podeželja z Evropsko komisijo. Delegacija ERP se je sestala z namestnikoma generalnih direktorjev direktoratov za kmetijstvo (Mihail Dumitru) in za regionalni razvoj (Normund Popens) ter njunima ekipama. Doseženo je bilo soglasje o tem, da je potrebno močneje podpreti razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in prav tako iz Strukturnih skladov (kohezije). Deljena so bila mnenja o načinu in obsegu tovrstnih podpor.

Delegacija ERP se je dogovorila s predstavniki predsedujoče Hrvaške o vključitvi stališč in predstavnikov ERP na pomembna zasedanja visokih predstavnikov držav v okviru hrvaškega predsedovanja EU. Temu sestanku se je pridružilo tudi predstavništvo Finske, ki je predala predsedovanje Hrvaški.

Sestanek s predstavniki Evropske mreže za razvoj podeželja (ENRD) so spremljali tudi predstavniki DG Agri. V poglobljeni izmenjavi mnenj so bili izpostavljeni številni izzivi in tudi priložnosti razvoja podeželja. Vsi so se strinjali, da moramo biti pro-aktivni na vseh ravneh; na evropski, kjer je ERP utrdil svoj položaj in ugled, še bolj pa na ravni držav članic, kjer bo sprejetih večina podrobnejših odločitev o pogojih in spodbudah za razvoj podeželja.

Tretji dan je bil v znaku srečevanj s predstavniki evropskih civilno-družbenih institucij. Na Odboru regij je bil razkrit podatek o radikalnem upadanju sofinanciranja razvoja podeželja iz strani strukturnih skladov v zadnjih obdobjih. Na Evropskem ekonomsko socialnem odboru je bil sprejet dogovor o organizaciji konference v podporo razvoju podeželja z udeležbo članov EESC, poslancev  Evropskega parlamenta in visokih predstavnikov Evropske komisije.

Delegacija je sklenila tridnevno misijo s pričetkom priprav na 5. Evropski podeželski parlament in ugotovila, da je po desetletjih prizadevanj civilni družbi uspelo vzpostaviti enakovreden dialog z najvišjimi predstavniki Evropskega parlamenta in Evropske komisije. Želimo si, da bi tudi vlade držav članic prepoznale pomen zahtev Evropskega podeželskega parlamenta za politike v obdobju 2021-2027 (podrobneje v poročilu nove predsednice ELARD Marion Eckardt o sestankih v zvezi s EPP TUKAJ).

manjsa slika2

manjsa slika3

nazaj na vrh