DRSP poslal Pobudo za izvajanje CLLD v programskem obdobju 2021 - 2027 na 4 upravljavce EU skladov

  • 31 januar 2020 |
  • velikost pisave

Komisija za CLLD je pripravila predlog za izvajanje CLLD v prihodnjem programskem obdobju. Pobuda usklajena na seji komisije in tudi na Upravnem odboru DRSP je DRSP je 10. 1. 2020 poslal na štiri upravljavce EU skladov MGRT, MKGP, SVRK in MDDSZ

in vsebuje pet predlogov za uravnotežen lokalni razvoj:

  1. Iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja se za izvajanja LEADER/CLLD nameni 8 % razpoložljivih sredstev.
  2. Iz Evropske kohezijske politike (Evropski regionalni in Evropski socialni sklad) se za izvajanje CLLD nameni 8 % razpoložljivih sredstev.
  3. Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo mora tudi v naslednjem programskem obdobju ostati sestavni del programa CLLD.
  4. Na podlagi 25. člena redloga Uredbe evropskega parlamenta in sveta o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih zanje ter za Sklad za azil in migracije, Sklad za notranjo varnost in Instrument za upravljanje meja in vizume predlagamo, da se za glavni sklad pri izvajanju programa CLLD določi Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.
  5. Nujna je poenostavitev in poenotenje vseh administrativnih in finančnih postopkov in s tem namenom določitev enotnih pravil za izvajanje programa (določitev glavnega sklada).

Pristojne prosimo, da predlog slovenskih LAS obravnavajo in podprejo, saj bomo le tako uspeli zagotoviti primerno višino sredstev za sofinanciranje programa CLLD, ki bo z vstopom Socialnega sklada še pomembnejši vir sofinanciranja projektov lokalnih interesov.

Podrobneje v dopisu poslanem na ministrstva (TUKAJ). Do sedaj smo prejeli odgovor le od MDDSZ (TUKAJ).

nazaj na vrh