Projekti

  • 01 april 2020 |
  • velikost pisave

SVARUN je več deležniško stičišče - most med raziskavami in oblikovanjem kmetijske politike po letu 2020 v Sloveniji. Je platforma za dialog med raziskovalci, svetovalci, predstavniki vladne sfere in nevladni deležniki, med njimi tudi Društvo za razvoj slovenskega podeželja. Glavni cilj je zbrati relevantne raziskave in mnenja na podlagi katerih bomo formulirali priporočila za prihodnjo politiko podeželskih območij. Enako kot v Sloveniji so stičišča v 20 evropskih državah (projekt SHERPA), ki usklajeno pripravljajo tudi pobude za oblikovanje politik na EU ravni. Stičišče v Sloveniji koordinira Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani ob podpori Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije.

Tekom projekta bodo deležniki na ravni Slovenije in EU razpravljali o različnih ključnih vsebinah. Prva izmed njih je ohranjanje in izboljšanje stanja biotske pestrosti s pomočjo krajinskih značilnosti.

 

Politike razvoja podeželja za ohranjanje in izboljšanje stanja biotske pestrosti s pomočjo krajinskih značilnosti 

V okviru Skupne kmetijske politike po letu 2021 je eno izmed devetih specifičnih ciljev na ravni Evropske unije tudi ohranjanje krajinskih značilnosti in drugih robnih habitatov, ki po raziskavah pomembno vplivajo na biotsko pestrost v kmetijskih ekosistemih.

Stališče v zvezi z ohranjanjem in izboljšanjem stanja biotske pestrosti s pomočjo krajinskih značilnosti je pripravljeno na podlagi pregleda slovenskih in evropskih raziskav ter strokovne razprave na več srečanjih in javni delavnici s široko udeležbo v februarju 2020. 

Večdeležniško stičišče (VDS) SVARUN 

Predstavitve področja z javne delavnice 

Izjava za javnost 

           

         

Aktivnosti večdeležniške platforme SVARUN (SloVenian Agricultural and Rural Network for Dialogue) potekajo v okviru projekta EU Obzorja 2020 SHERPA (Sustainable Hub to Engage into Rural Policies with Actors), katerega temeljni cilj je povezati znanost, odločevalce in civilno družbo v razpravi o ključnih razvojnih temah podeželja in kmetijstva ter na ta način podpreti spremembe kmetijske politike na EU ravni.

nazaj na vrh