Podelitev nagrade za inovativnega novega pristopnika za leto 2018

  • 21 oktober 2019 |
  • velikost pisave

Nagrada NEWBIE je namenjena uspešnim in inovativnim novim pristopnikom v kmetijstvu ter se podeljuje v devetih partnerskih državah v Evropi. Njen namen je prepoznati in predstaviti tiste kmete/kmetice, ki bodo spodbujali in navdihovali predvsem tiste, kateri vstopajo v kmetijski sektor. V letu 2018 je prejemnik Nagrade NEWBIE »Biodinamična kmetija Turinek – Zlate misli«, ki jo je družini Turinek podelila Silvia Michelini, iz Direktorata za kmetijstvo Evropske komisije. Podelitev je potekala v okviru 5. Slovenskega podeželskega parlamenta, 8. oktobra 2019 v Majšperku. V času trajanja projekta NEWBIE bodo razpisali tri nagrade NEWBIE za leta 2018, 2019 in 2020, razpis za Nagrado NEWBIE v letu 2019 pa je dostopen na povezavi http://geo.ff.uni-lj.si/raziskovanje/razpis_za_nagrado_newbie_v_sloveniji.

Komisija, ki jo sestavlja deset članov (tj. predstavnikov različnih ustanov: Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kmetijskega inštituta Slovenije, Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Zveze slovenske podeželske mladine, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije,  Društva za razvoj slovenskega podeželja, Zveze društev ekoloških kmetov Slovenije in kmetov - predstavnikov novih pristopnikov), je izbirala med prijavljenimi kandidati in kandidatkami na podlagi njihove spletne vloge (oddane do 31. 1. 2019). Komisija je ob upoštevanju izpolnjevanja vstopnih kriterijev (tj. aktivno delo na kmetiji od dveh do desetih let, poslovna usmeritev, vstopni in poslovni model) izbirala med več prijavljenimi novimi pristopniki v kmetijstvo. Vloge je vrednotila in točkovala po petih sklopih: 1) inovativnost poslovnega modela, 2) trajnostno delovanje kmetije, 3) reševanje ovir, 4) prenos znanj ter možnosti prenosa predstavljenega modela na druge nove pristopnike in 5) razvojna vizija kmetije skupaj s konkretnimi načrti.

Komisija je o nagrajeni kmetiji zapisala: »Gre za kmetijo, ki predstavlja zaokroženo gospodarsko enoto, od pridelave do predelave in trženja. Prav sledenje izvaja na zelo izviren, inovativen način, ki vključuje tudi skupinski pristop. Spekter načinov prenosa znanj je zelo širok, saj vključuje tako prenos praks kot tudi izobraževanja, izvedbo delavnic, mednarodne konference in izmenjavo prostovoljcev. Načrti za prihodnost vključujejo trajnostni razvoj, so optimistični, predvsem pa usmerjeni v prava in najbolj pereča področja. Želijo si okrepiti prožnost tako na pridelovalnem kot tudi prodajnem področju.«

Biodinamični kmetiji Turinek je omogočeno koriščenje Nagrade NEWBIE v najvišji skupni vrednosti do 1500 EUR bruto  v skladu s potrebami kmetije, in sicer za:

(1) snemanje predstavitvenega videa (dostopen na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=_mtms2Qlz8Q&feature=youtu.be) in za

(2) financiranje izobraževanja/usposabljanja – družina se je odločila za obisk enotedenske delavnice januarja 2020 v švicarskem Dornachu. 

Nagrajeni kmetiji iskreno čestitamo, obenem pa izrekamo naše priznanje tudi vsem novim pristopnikom, ki ste izkazali veliko mero inovativnosti pri vaših poslovnih modelih, iskanju tržnih vrzeli in pozicioniranju vaše kmetije v lokalni skupnosti.

Med nove pristopnike v kmetijstvo uvrščamo novince (vsakdo, ki se povsem na novo vključi v kmetijsko dejavnost) in naslednike (se vključi v obstoječo kmetijo) ter vzpostavi inovativen poslovni model. Da bi bila poslovna pot tistih, ki jih zanima kmetovanje, nekoliko lažja, v projektu NEWBIE (New Entrant netWork: Business models for Innovation, entrepreneurship and resilience in European agriculture; projekt Horizon 2020, št. pogodbe: 772835; povezava: www.newbie-academy.eu) oblikujemo tematsko mrežo, ki naj bi v različnih državah EU nudila podporno okolje novim pristopnikom. Vabljeni, da se včlanite: http://www.newbie-academy.eu/membership-si/ v Mrežo NEWBIE, v sklopu katere iščemo rešitve za premagovanje ovir (na primer dostop do zemlje, kapitala, informacij, trgov ipd.; e-novičnik: http://geo.ff.uni-lj.si/raziskovanje/raziskovalni_projekti/newbie).

V času trajanja projekta NEWBIE bodo razpisali tri nagrade NEWBIE za leta 2018, 2019 in 2020. Razpis za Nagrado NEWBIE v letu 2019 je dostopen na povezavi http://geo.ff.uni-lj.si/raziskovanje/razpis_za_nagrado_newbie_v_sloveniji. Druga nagrada za najbolj uspešnega in inovativnega novega pristopnika na kmetiji v Sloveniji bo uradno podeljena na mednarodnem dogodku februarja 2020.

Irma Potočnik Slavič, Barbara Lampič, Sara Uhan (Oddelek za geografijo FF UL, projektni partner NEWBIE v Sloveniji)

 

nazaj na vrh