Razpis rednih volitev članov Komisije za CLLD za obdobje 2022 – 2026

  • 23 december 2021 |
  • velikost pisave

Skladno s Pravilnikom o delovanju komisije za izvajanje programa CLLD pri DRSP objavljamo poziv za kandidaturo za člane Komisije za CLLD za mandatno obdobje 2022 - 2024. Kandidate lahko predlaga LAS, ki je član društva. Komisijo sestavlja sedem članov, njihov mandat pa traja dve leti. Predlagani kandidat mora dobro poznati Program CLLD in z njim povezane politike ter delovanje LAS.

Podrobneje so naloge in način delovanja komisije opredeljene v pravilniku, ki je skupaj z vsemi drugimi gradivi objavljen na spletni strani društva (TUKAJ). Kandidature pošljite na priloženem obrazcu najkasneje do 31. 1. 2022 po e-pošti na naslov info@drustvo-podezelje.si.

nazaj na vrh