Zbor članov je izvolil novo vodstvo in potrdil program dela za prihodnji dve leti

  • 04 april 2022 |
  • velikost pisave

17. zbor članov, ki je potekal 9. 3. 2022 v Kočevju, je za novega predsednika izvolil Romana Medveda, v mandatnem obdobju 2022 – 2026 pa upravni odbor sestavljata še dve podpredsednici Mojca Metličar in Greta Černilogar in štirje člani Viktorija Barbič, Primož Kroflič, Goran Šoster in Aleš Zidar. Zbor je potrdil tudi poročila o delu za preteklo leto in program dela za prihodnji dve leti. V popoldanskem delu je sledil posvet o prihodnjem izvajanju programa LEADER / CLLD ter predstavitev dobrih praks LAS po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, ki je gostil oba dogodka.

17. zbor članov je potekal 9. 3. 2022 je v Kočevju. Uvodoma sta, v imenu gostitelja LAS po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, zbrane pozdravila Milena Glavač, nekdanja predsednica LAS, in Primož Pahor, strokovni vodja LAS in direktor Razvojnega centra Kočevje Ribnica d. o. o. V popoldanskem delu je sledil tematski posvet »Izvajanje programa LEADER/CLLD v programskem obdobju 2022 – 2027 in predstavitev dobrih praks v območju LAS po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe« (podrobneje TUKAJ).

Zbor članov je potrdil poročila o delu v letu 2021 in bil enoten, da je bilo društvo zelo aktivno tako pri organizaciji strokovnih dogodkov, kot pri zastopanju interesov članov na nacionalni in mednarodni ravni. Zbrani so potrdili tudi program dela za leti 2022 in 2023. Društvo bo še naprej opravljalo vse običajne aktivnosti, leto pa bo zaznamoval začetek novega programskega obdobja, kjer je zelo pomembna vloga Komisije za CLLD, še posebej na področju priprave podlag za izvajanje programa LEADER / CLLD ter zmanjševanja administrativnih ovir. Med pomembnejšimi aktivnostmi so, poleg rednih tematskih posvetov, tudi objava drugega natečaja za Najuspešnejše podeželsko območje in strokovna ekskurzija v tujino, leto 2022 pa bomo zaokrožili s slovesnostjo ob 20. obletnici delovanja društva.

Na volitvah v organe društva za mandatno obdobje 2022 – 2026 so člani za novega predsednika društva izvolili Romana Medveda, dolgoletnega aktivnega člana in vodjo Komisije za CLLD. Nov upravni odbor društva sestavljata še podpredsednici Mojca Metličar in Greta Černilogar in štirje člani Viktorija Barbič, Primož Kroflič, Goran Šoster in Aleš Zidar. Nadzorni odbor v novem mandatu sestavljajo Mitja Bratun, predsednik, Tomaž Cunder in Jože Ocepek, častno razsodišče pa Primož Pahor, predsednik, Vesna Gorjup Janžekovič in Doris Pavuna Stanko. Člane Komisije za CLLD in Komisije za podeželje bo na svoji seji imenoval upravni odbor.

Ob zaključku drugega mandata predsednika društva je Aleš Zidar prehojeno pot strnil v naslednje misli: »Ko pogledam nazaj – na dva mandata oziroma 8 let vodenja društva, sem zelo zadovoljen. Ko sem sprejemal mesto predsednika društva, sem si zastavil cilj, da skozi delovanje LAS in njihovo povezovanje na terenu, v okviru društva postavimo sodobno nevladno mrežo za razvoj podeželja, ki bo delovala povezovalno, strokovno in poskusila postati osrednji povezovalni člen razvoja podeželja. Več ali manj nam je to uspelo, saj je mreža postala enakovreden partner stanovskim organizacijam na podeželju, postala je pomemben sogovornik z predstavniki ministrstva, sodeluje pri vseh pomembnih odločitvah na področju razvoja podeželja in načrtovanju programskih usmeritev slovenskega podeželja. Mednarodno je društvo prepoznano v evropskem prostoru, sodeluje v vseh evropskih integracijah in ima svoje predstavnike v evropskih združenjih, s katerimi sodeluje.

V delovanje smo vključili tudi lokalne skupnosti skozi mednarodne natečaje za najuspešnejše podeželske skupnosti in s tem dosegli pomemben uspeh pri promociji uspešnih primerov dobre prakse slovenskega podeželja.

Najbolj pa sem vesel, ker se je v okviru društva oblikovala velika skupina posameznikov, strokovnjakov na svojem področju, ki je skozi svoje delo vtkala pomemben del zaslug za uspešnost društva. Prav povezovanje je tisto, na kar sem ponosen in je neposreden dokaz, da lahko skupaj naredimo več. In cilj, ki ga moramo zasledovati v nadaljnjem delovanju društva. Naj se vsem kolegom in sodelavcem zahvalim za izjemno sodelovanje, saj smo skupaj uspeli narediti Društvo za razvoj slovenskega podeželja zelo uspešno. Hvala.«

Novoizvoljeni predsednik društva, Roman Medved se je ob izvolitvi zahvalil za zaupanje in poudaril: »Društvo za razvoj slovenskega podeželja je bilo ustanovljeno pred 20 leti in njegovo delovanje spremljam od samega začetka. V prvih letih sicer bolj kot zunanji opazovalec, zadnja leta pa tudi sam aktivno prispevam k uspešnosti in prepoznavnosti društva kot povezovalca vseh tistih, ki jim je mar razvoj slovenskega podeželja.

Društvo so v teh dvajsetih letih vodile štiri predsednice, oziroma predsedniki, ki so zelo zaznamovali društvo in njihovo delo bom z veseljem prevzel in nadaljeval.

V zadnjih letih se je društvo izoblikovalo kot energičen in vztrajen povezovalec Lokalnih akcijskih skupin in s tem delom bomo nadaljevali tudi v prihodnje, saj nas že letos in naslednje leto čaka veliko dela na pripravi za delovanje akcijskih skupin v naslednjem programskem obdobju. Ker pa na slovenskem podeželju niso aktivni samo LAS, bo moj glavni cilj na prvo mesto postaviti društvo kot nevladno mrežo za razvoj podeželja, ki bo skupaj s podobnimi organizacijami in posamezniki zagovarjalo interese slovenskega podeželja in po svojih zmožnostih z različnimi aktivnostmi  prispevalo k izboljšanju življenja podeželskih prebivalcev.«

O LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe

Lokalna akcijska skupina Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe (LAS PPD) je lokalno partnerstvo, ki pokriva območje osmih občin: Dobrepolje, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče in ima 98 članov iz zasebnega, javnega in ekonomskega sektorja.

V območju izvajajo LEADER / CLLD preko dveh evropskih skladov - iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, ki pokriva celotno območje LAS, in s podporo Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki pokriva urbana naselja.  V programskem obdobju 2014–2020 je LAS PPD v upravljanje pridobila 3.322.708,42 €, ki so jih do sedaj dodelili 45 projektom. Z njimi rešujejo razvojne potrebe okolja in na štirih področjih, kot so nova delovna mesta, razvoj osnovnih storitev, varstvo okolja in ohranjanje narave ter večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin. Več o njihovem delu je objavljeno na www.rc-kocevjeribnica.si in Facebook profilu.

Vsa gradiva s seje in posveta so objavljena na: http://www.drustvo-podezelje.si/novice/item/1159-zbor-clanov-in-volitve-v-organe-drsp-2022-2026

nazaj na vrh