Občina Loški potok – uspešen model rabe obnovljivih virov energije

  • 25 januar 2024 |
  • velikost pisave

Predstavljamo zgodbe območij, ki so se prijavile na natečaj za Najuspešnejšo podeželsko skupnost Slovenije 2023 (več TUKAJ). Prva med njimi je Občina Loški potok, za katero res lahko upravičeno rečemo, da je oddaljena od vseh pomembnejših urbanih središč, se odlikuje predvsem po tem, da v njej živeči prebivalci svoje »odmaknjenosti« ne stigmatizirajo, ampak jo želijo polno živeti v vseh njenih pozitivnih pojavnostih.

Tako so v središče svojih prizadevanj postavili tiste dobrine, ki jih imajo zaradi svojih naravnih in družbenih danosti največ – les, naravo, sonce, veter, zdravo okolje in angažirane prebivalce in prebivalke.

V slovenskem in mednarodnem prostoru že prepoznani kot občina, ki je uspela najti uspešen model rabe obnovljivih virov energije, kjer v kombinaciji z lesno biomaso in sončno energijo zagotavljajo stroškovno ugodne vire energije za prebivalce občine. V občini domujejo tudi uspešna tehnološka podjetja, tako da dohodki prebivalstva celo presegajo slovensko povprečje.

Ključna je tudi tesna povezanost občinske uprave z gospodarstvom kot z različnimi društvi in iniciativami občanov. V Loškem potoku se zdi, da nikomur ne dovolijo, da bi se počutil osamljenega in nemočnega – za to v posebni meri skrbijo člani društev upokojencev, ki nesebično opravljajo za prevoze starejših občanov po sistemu prostoferstva (z nakupom električnih vozil in uporabo energije iz  obnovljivih virov). Po opravkih jih vozijo skoraj vsak dan tudi izven lokalne skupnosti, vse do Ljubljane in še kam. Poleg tega skrbijo tudi za delo s šolarji – izpostavimo izobraževanje za obnovljive vire energije.

Prizadevanja občine so usmerjene v to,  da se prebivalstvu omogoči čim cenejša zelena energija, in da je energija čim bolj dostopna za prebivalstvo. Temu primerno se  razvija infrastruktura, dobro premišljeno umeščanje dodatnih parkirišč in prostorsko zelo smotrna umestitev  parkirnega platoja. Seveda je zaznati tudi smele načrte za prihodnost, kjer prednostni področji predstavljata  postavitev vetrnice za pridobivanje električne energije in novega vodnega zajetja, ki bo temeljil na principu gravitacije in bo omogočal pitno vodo za širše območje lokalne skupnosti.

Občina odlično sodeluje s svojimi podjetniki in zadrugo, spodbuja k razvoju novih inovativnih pristopov tako v kmetijstvu, vrtičkarstvu in gospodarstvu. Tako skupaj s prebivalci tlakujejo pot, ki je v marsičem butična, a je hkrati lahko zgled tudi velikim občinam.

Če povzamemo - prihodnost Loškega potoka in njegovih prebivalcev je polna zelene energije, entuziazma, delavnosti in odprtosti do pomoči potrebnih. V pogledu trajnostnega koriščenja lokalnih energetskih in drugih virov pa je občina lahko vzorčen primer in hkrati navdih tudi drugim  skupnostim, ki iščejo pot v bolj zeleno prihodnost.

Pomembni projekti (predstavljeni tudi v video zapisu):

  • Vozimo na sonce: rešitev za samooskrbno mobilnost - medgeneracijskega sodelovanje preko mreže voznikov-prostovoljcev
  • DOLB Hrib - Loški potok - zagotoviti trajen ter ekološki način proizvodnje toplote z upoštevanjem CO2 nevtralnega koncepta
  • Medgeneracijski samooskrbni vrtni projekt

Kontakt: Primož Pahor (primoz.pahor@rc-kocevjeribnica.si)

nazaj na vrh