Občina Dornava - nedvomno so njeni prebivalci njeno glavno bogastvo

  • 27 marec 2024 |
  • velikost pisave

Predstavljamo zgodbe petih območij, ki so se prijavile na natečaj za Najuspešnejšo podeželsko skupnost Slovenije 2023 (več TUKAJ). Občina Dornava je še posebej izjemna pri ohranjanju kmečkih običajev in tradicije ter poguma za pristop k obnovi dvorca, kar vse ne bi bilo mogoče brez številnih predanih prostovoljk in prostovoljcev.

Dornava, s svojimi 3000 prebivalci, se v prvi vrsti odlikuje po svoji posebni energiji in tesni povezanosti občinske uprave z različnimi društvi in iniciativami občanov ter medsebojnem spoštovanju pri sprejemanju razvojnih odločitev. Odlikuje jih pot malih, a številnih korakov, ki v povezavi z idejami za prihodnost skupaj tvorijo zdrave temelje za nadaljnji razvoj.

Poleg rodovitne kmetijske zemlje, ki se razprostira ob ravnicah Drave, so glavno bogastvo občine Dornava nedvomno njeni ljudje. Trdna jedra aktivnih in delovnih ljudi so zbrani v več društvih – izpostavimo zlasti lükarje, upokojence, kmečke žene. Iz njihovih iniciativ so zrasli najboljši projekti – Čušekova kmetija kot muzej, pričetek obnove dvorca Dornava in prireditve, ki slavijo življenjski krog kmečkih opravil: lükarski praznik, praznik žetve in prireditev od paše do sira.  Brez omenjenih društev ne bi bilo prireditev, kot so dornavski fašenk in dornavski Cigani. Neverjetno je opazovati, kako se nekaj, kar so ljudje v preteklosti pripravljali v svojo zabavo sedaj, z veliko občinsko podporo, spreminja v pomembne prireditve tako za krajane, kot tudi za zunanje obiskovalce.

Vse sile občine so usmerjene v to, da bi se ustrezno razvila infrastruktura, ki bi omogočala rabo naravnih danosti za tehnološko moderno in naravi prijazno kmetovanje in razvoj mirnega, na tradiciji temelječega turizma na pragu mesta Ptuj – oboje z namenom prebivalcem in obiskovalcem ponuditi  kakovostno življenje in delo ter preživljanje prostega časa na podeželju.

Kot osnovo turizmu vsekakor lahko izpostavimo smele in vztrajne načrte glede obnove dvorca Dornava, ki ga lahko označimo kot središčno točko razvoja - občudovanja vredno je, koliko ur dela in entuziazma je bilo potrebnega za obnovo oranžerije in ureditev vrtov in sadovnjaka. Znanje in vizija lokalnega podjetja je omogočila prve korake in uspehe – sprehoditi se med pomarančevci vzgojenimi v Dornavi in obenem poslušati lokalno zgodovino in načrte, te ne more pustiti hladnega. Ob tem pa še odprtost za iskanje znanja in najboljših rešitev v mednarodnem prostoru in pri strokovnjakih za varstvo kulturne dediščine doma in po svetu. Vse to ne more zgrešiti cilja – obnoviti in vzpostaviti dvorca Dornava za nove izzive in čase.

Z namenom povezati različne, prej omenjene iniciative za razvoj je bil ustanovljen tudi javni zavod, ki bo skušal povezati različne ideje in nadgraditi že zastavljeno tudi s smelimi načrti za razvoj nastanitvenega turizma, ki bi podprl obiskovalce varovancev doma dr. Marijana Borštnarja in jim omogočil preživeti konce tedna s svojci.

Za Dornavo in Dornavčane lahko sklenemo, da jih prihodnost ne plaši. Nasprotno, s svojo energijo in zavezanostjo k medsebojnemu ter medgeneracijskemu sodelovanju in dopolnjevanju ter z veliko podporo občine uspešno tlakujejo pot v prihodnost. V Dornavi je očitno, da vsakdo želi prispevati k skupnemu dobremu in rad z žarom opravi delo, ki ga najbolje zna. Nobena naloga in načrt ni pretežek, pa naj bo to ogromen projekt kot je obnova dvorca Dornava ali pa ohranjanje tradicije kmečkih opravil, lükarstva, organiziranje Fašenka in dornavskih Ciganov. V tej povezanosti so Dornavčani nepremagljivi.

Kontaktna oseba: Natalija Kovše, mag. upr. ved., direktorica občinske uprave (+386 2 754 01 11, natalija.kovse@dornava.si)

DJI 0149

ccc

DSC01336

nazaj na vrh