Novice

marec 17, 2020

Pobuda DRSP za dodelitev dodatnih sredstev za ukrep 19.3 je preložena na jesen 2020

DRSP je na predlog članov 4. 3. 2020 na MKGP naslovil pobudo za povečanje sredstev za izvajanje ukrepa 19.3 za 3 milijone evrov. Predlagal je, da se, zaradi slabšega črpanja, preusmerijo sredstva iz ukrepa 6 – biodiverziteta in ukrepa 8 – gozdarstvo. Predlog…
februar 14, 2020

2. dopisni zbor članov DRSP

Zaradi preprečevanja širitve okužbe s koronavirusom in ob smiselnem upoštevanju priporočili Sveta za nacionalno varnost Republike Slovenije oziroma Nacionalnega inštituta za javno zdravje bo letošnji zbor članov potekal na daljavo. 2. dopisni zbor članov bo…
februar 13, 2020

Občina Brda je nacionalni predstavnik na 16. Natečaju za Evropsko nagrado za razvoj podeželja za leto 2020

Slovenija je 13. 2. 2020 Občino Brda - zmagovalko nacionalnega izbora za Najuspešnejše podeželsko območje, ki je potekalo 2019, nominirala za nacionalnega predstavnika na 16. natečaju za Evropsko nagrado za razvoj podeželja za leto 2020. Namen natečaja pod…

DRSP poslal Pobudo za izvajanje CLLD v programskem obdobju 2021 - 2027 na 4 upravljavce EU skladov

jan 31, 2020
Komisija za CLLD je pripravila predlog za izvajanje CLLD v prihodnjem programskem…

Srečanja predstavnikov podeželja z vrhom EU

jan 31, 2020
Med 22. in 24. januarjem je delegacija predstavnikov Evropskega podeželskega parlamenta…

Pobuda za povečanje sredstev za izvajanje CLLD v programskem obdobju 2021 – 2027 na 8 %

dec 19, 2019
Društvo za razvoj Slovenskega podeželja poziva lokalne akcijske skupine, občine,…

Ne spreglejte

 • LASi izvajajo 25 projektov sodelovanja
  LASi izvajajo 25 projektov sodelovanja

  Na sliki je prikazan trenutni prostorski prikaz podukrepa 19.3 - Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. Prikazane so povezave med posameznimi LAS, glede na število odobrenih projektov sodelovanja do 31.12.2019. Močnejša kot je daljica, več je projektov sodelovanja med posameznima LAS. Trenutno se izvaja 25 projektov sodelovanja med domačimi in tujimi LAS, s 5 .javnim razpisom pa se jim jih pridruži  vsaj še 5 projektov. To je vec kot 400% povečanje v primerjavi s 2007-2013. V Mreži za podeželje ocenjujejo , da so ti projekti sodelovanja eden izmed učinkovitih načinov razvoja podeželja, LASi pa imajo pri tem razvoju vodilno vlogo.

  Preberi več...
 • Brošura 25 navdušujočih projektov Rural Inspirational Award
  Brošura 25 navdušujočih projektov Rural Inspirational Award

  RIA 2019 je bilo prvo EU tekmovanje dobrih praks razvoja podeželja, ki ga je organiziral ENRD (Evropska mreža za razvoj podeželja) v programskem obdobju 2014-2020. Namen natečaja je zlasti dvigniti prepoznavnost politike razvoja podeželja in prispevka Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja k biogospodarstvu in boju proti podnebnim spremembam ter spodbuditi izmenjavo znanja in povezovanje.

  Preberi več...
 • ENRD LEADER tematski laboratorij: klimatske spremembe in prilagajanje nanje
  ENRD LEADER tematski laboratorij: klimatske spremembe in prilagajanje nanje

  Udeleženci so razpravljali o prispevku programa LEADER k zmanjševanju klimatskih sprememb in izvajanju takšnih aktivnosti v podeželskih območjih, identificirali pa so tudi elemente s katerimi lahko LAS vplivajo na lokalno politiko prilagajanja. To področje bo v prihodnjem programskem obdobju še posebej pomembno, saj bodo kar 4 od 9 specifičnih ciljev Skupne kmetijske politike povezani s klimatskimi spremembami, okoljem in bioekonomijo, nanj pa bo vezano 30 % sredstev ESKRP.

  Preberi več...
 • LEADER potovanje po podeželski Evropi – nacionalne LAS mreže razkrivajo raznolikost izvajanja pristopa LEADER
  LEADER potovanje po podeželski Evropi – nacionalne LAS mreže razkrivajo raznolikost izvajanja pristopa LEADER

  V brošuri, ki jo je novembra 2019 izdala Evropska LEADER mreža za razvoj podeželja (ELARD - The European LEADER association for Rural Development), so predstavljene evropske mreže LAS in njihove dobre prakse.

  Goran Šoster, Društvo za razvoj Slovenskega podeželja, je v njej zapisal: »CLLD v Sloveniji je zgodba o uspehu predvsem zaradi uravnotežene kombinacije ukrepov pristopa od spodaj navzgor in od zgoraj navzdol. Še posebej zaradi veliko prostovoljskega dela končnih upravičencev, pristop CLLD prinaša izjemne multiplikatorne učinke ter ohranja podeželska območja vitalna in trajnostna«.

  Preberi več...

Zgodbe

februar 28, 2020

Brodowin - sodobna ekovas, ki ustvarja 140 delovnih mest in jo letno obišče 50 tisoč obiskovalcev

Sodobna ekovas Brodowin je nastala iz nekdanje socialistične zadruge v vzhodni Nemčiji. Vsa vas biodinamično kmetuje v skupni zadrugi, ki pokriva vso verigo od kmetovanja do predelave in regionalnega trženja. Ukvarjajo se z ekološko in biodinamično prirejo in… Preberi več...
januar 31, 2020

Doživite pristno Prekmurje ob pomoči mobilne aplikacije Explore Prekmurje

Ko se boste odpravili raziskovati Prekmurje si na pameten telefon naložite mobilno geomatično aplikacijo Explore Prekmurje. Tako boste na enem mestu našli širok nabor aktualnih informacij o lokalnih ponudnikih, ki ponujajo lokalno in tradicionalno hrano ter… Preberi več...
december 19, 2019

Primeri družbenih inovacij, ki prispevajo k socialnemu, ekonomskemu in okolijskemu razvoju zapostavljenih podeželskih območij

V projektu “Social Innovation in Marginalised Rural Areas” (SIMRA) (sofinancirano iz programa OBZORJE 2020) raziskujejo prispevek družbenih inovacij k socialnemu, ekonomskemu in okolijskemu razvoju v zapostavljenih podeželskih območjih. Med drugim na njihovi… Preberi več...
november 26, 2019

Pametne vasi - ključ za razvoj podeželja

Pametne vasi so podeželska skupnost, ki izboljšanje gospodarskih, socialnih ali okolijskih izzivov gradijo na svojih prednostih in priložnostih z uporabo inovativnih rešitev in digitalne tehnologije. Pametne vasi tvorijo predvsem ljudje, ki prevzamejo pobudo… Preberi več...
okt 23, 2019

Švedska kot primer dobre prakse izvajanja pristopa CLLD

Švedska je primer dobre prakse izvajanja pristopa CLLD, ki se že v tem programskem… Preberi več...
okt 21, 2019

Podelitev nagrade za inovativnega novega pristopnika za leto 2018

Nagrada NEWBIE je namenjena uspešnim in inovativnim novim pristopnikom v kmetijstvu ter… Preberi več...
okt 16, 2019

Najuspešnejše podeželsko območje 2019 je Občina Brda

Razglasitev najuspešnejšega podeželskega območja v letu 2019, ki bo tudi slovenski… Preberi več...
sep 26, 2019

Učilnice v naravi: Zemljanka za koriščenje energije zemlje na učnem poligonu za samooskrbo

Zemlja je shranjevalec energije, poleti ohranja hlad, pozimi pa zadržuje toploto. To… Preberi več...

Mitja Bratun

 mitja bratun crop 200x300

Funkcija v DRSP član nadzornega odbora, član komisije za podeželje
Poklicna izobrazba gimnazijski maturant
Trenutna zaposlitev Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o. 
Reference Strokovni vodja LAS Srce Slovenije, izvajanje strokovnih nalog Vodilnega partnerja LAS, priprava in vodenje projektov, izvajanje kontrol projektov, svetovanje
 Kontakt mitja.bratun@razvoj.si

Tags: Nadzorni odbor Podezelje