Novice

februar 21, 2023

18. redni zbor članov DRSP

bo potekal v petek, 17. 3. 2023 s pričetkom ob 10.00 uri, v Kulturnem domu in kongresnem centru KLS Ljubno, Foršt 6, Ljubno ob Savinji. Osrednji del zbora bo pregled dela v letu 2022 ter potrditev program dela za tekoče in prihodnje leto. Zboru članov bo v…
februar 20, 2023

V programskem obdobju do 2027 bo predvidoma delovalo 37 LAS

LAS, tako obstoječe, kot nove iniciative, te dni zaključujejo z vključevanjem novih članov in vzpostavljanjem formalnih pogojev za delovanje v programskem obdobju 2021-2027. Večina LAS bo svoje delo nadaljevali v isti sestavi, nekaj LAS pa se bo zaradi…
december 23, 2022

Tradicionalna Občina Ljubno, a hkrati povezana in moderno naravnana v prihodnost, je prejela zlato plaketo na evropskem natečaju ARGE za razvoj podeželja in obnovo vasi 2022

Evropsko združenje za razvoj podeželja in obnovo vasi – ARGE je v letošnjem, že 17. evropskem natečaju za Evropsko nagrado za prenovo vasi (European Village Renewal Award 2022 ) izpostavilo temo »Gradimo mostove« in najvišje priznanje podelilo mestu…

Evropsko sodišče opravilo revizijo izvajanja programa LEADER

dec 22, 2022
Evropsko računsko sodišče je opravilo revizijo izvajanja programa LEADER. V revizijo je…

Ponosno vstopamo v novo leto 2023

dec 14, 2022
Novoletna za SPLETNO
Spoštovane članice in člani našega društva, kolegice in kolegi! Leto 2022 je naokoli in…

DRSP bo nacionalna točka evropske mreže podpornih pisarn Podeželskega pakta

dec 13, 2022
DRSP je ena od nacionalnih LEADER mrež, ki bodo sestavljale evropsko mrežo podpornih…

Ne spreglejte

 • Ustanovitev LAS in odobritev novih SLR za programsko obdobje do leta 2027
  Ustanovitev LAS in odobritev novih SLR za programsko obdobje do leta 2027

  Gradiva vezana na oblikovanje LAS in odgovori na vprašanja so objavljena na spletni strani TUKAJ. Med zadnjimi posodobitvami je nova verzija Navodil za pripravo SLR, z manjšim popravkom Priloge 1 - Vloga za izplačilo prve faze pripravljalne podpore.

  Preberi več...
 • Publikacija ELARD »Strengthening LEADER and rural areas. Now!«
  Publikacija ELARD »Strengthening LEADER and rural areas. Now!«

  V publikaciji predstavijo način delovanja ELARD in pomen pristopa LEADER / CLLD za razvoj podeželskih območij. Posebej so se osredotočili na predstavitev 5 funkcij pristopa LEADER / CLLD kot so izobraževanje in demokracija, trg dela in socialne politike, ekonomija, okolje in podnebje ter evropske politike. Brošura je dostopna na povezavi TUKAJ.

  Preberi več...
 • Namenite del dohodnine Društvu za razvoj slovenskega podeželja
  Namenite del dohodnine Društvu za razvoj slovenskega podeželja

  V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 lahko davčni zavezanec rezident zahteva, da država do 1 % njegove dohodnine nakaže eni od nevladnih organizacij, ki so uvrščene na Seznam upravičencev do donacij, med njimi je tudi Društvo za razvoj slovenskega podeželja. Tudi to je eden od načinov, da izkažete podporo delu društvom, v katera verjamete. Nič vas ne stane, če ste dobrodelni!

  Preberi več...
 • Video zapis strokovnega posveta: Pomen civilne družbe za razvoj podeželja ob 20. letnici delovanja Društva za razvoj slovenskega podeželja
  Video zapis strokovnega posveta: Pomen civilne družbe za razvoj podeželja ob 20. letnici delovanja Društva za razvoj slovenskega podeželja

  Vabimo vas, da si ogledate video zapis strokovnega posveta »Pomen civilne družbe za razvoj podeželja ob 20. letnici delovanja Društva za razvoj slovenskega podeželja«, ki je potekal 21. 10. 2022 v Kulturnem in upravnem središču Sveti Jurij ob Ščavnici. V prvem delu so strokovna predavanja o delovanju in vlogi mrež za razvoj podeželja in predstavitev monografije »Izvajanje programa LEADER/CLLD v Sloveniji«. V slovesnem delu je potekala podelitev zahval ustanovnim članom društva in podelitev priznanj za najuspešnejšo podeželsko skupnost 2022. Z nagovorom nas je počastila ministrica za kmetijstvo gospa Irena Šinko.

  Preberi več...
 • Monografija: Izvajanje pristopa LEADER / CLLD v Sloveniji
  Monografija: Izvajanje pristopa LEADER / CLLD v Sloveniji

  Izvajanje programa LEADER je ena Slovenskih zgodb o uspehu. V uvodu monografije avtorji zapišejo, da pristop LEADER gradi na tradiciji umnega kolektivnega upravljanja s prostorom in življenjskimi viri. Celostni razvoj podeželja je vgrajen v pristop, ki temelji na lokalni pobudi. Zaradi administrativnih ovir in tehničnih pomanjkljivosti nekateri ne prepoznajo izjemnega prispevka tega programa k razvoju podeželja. Zato potrebujemo širok in poglobljen pogled na po­deželje in na upravljanje razvoja. Uravnoteženo prepletanje pristopov od spodaj navzgor in od zgoraj navzdol je optimalni razvojni vzvod. K sistemski inovaciji, ki se skriva v programu LEADER/CLLD, pomembno prispevajo akterji z velikim vložkom prostovoljnega dela, ki presega merljive kazalnike. Avtorji monografije so peterica raziskovalcev in članov društva Irma Potočnik Slavič, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Tomaž Cunder, Kmetijski inštitut Slovenije; Eva Šabec Korbar, Društvo za razvoj slovenskega podeželja; Matej Bedrač, Kmetijski inštitut Slovenije in Goran Šoster, Prleška razvojna agencija.

  Monografija je dostopna TUKAJ.

   

 • Evropsko računsko sodišče podalo dvom o koristih programa LEADER
  Evropsko računsko sodišče podalo dvom o koristih programa LEADER

  Evropsko računsko sodišče objavilo Posebno poročilo 10/2022: S pobudo Leader in lokalnim razvojem, ki ga vodi skupnost, se spodbuja angažiranost na lokalni ravni, vendar o dodatnih koristih še ni zadostnih dokazov. V njem navaja, da je LEADER, ki se izvaja od leta 1991, pripomogel k angažiranosti na lokalni ravni. Hkrati poudari, da je njegov pristop drag, postopki odobritve pa počasni. Več kot desetletje po izvedbi prve revizije revizorji ugotavljajo, da ni veliko dokazov o tem, da bi koristi pristopa Leader odtehtale njegove stroške in tveganja. Sodišče Komisiji priporoča, naj celovito ovrednoti stroške in koristi pobude Leader in oceni pristop lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.

  Preberi več...
 • Celosten pristop za doseganje dolgoročne vizije podeželskih območjih do leta 2040
  Celosten pristop za doseganje dolgoročne vizije podeželskih območjih do leta 2040

  V novi izdaji revije za razvoj podeželja v Evropi »Rural Connections« je objavljen članek z naslovom »Združevanje evropskih sredstev za doseganje dolgoročne vizije podeželskih območij do leta 2040«, ki sta ga napisala Mate Štepec, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje, Nacionalna mreža za podeželje in Janja Jordan, predsednica LAS Posavje. V njem poudarita, da razvoj podeželja potrebuje skladen in celosten pristop. Združevanje različnih evropskih skladov ponuja priložnosti za vlaganje v infrastrukturo, tehnologijo in ljudi za odporna, vključujoča in uspešna podeželska območja.

  Preberi več...
 • Pridružite se EU podeželskemu paktu
  Pridružite se EU podeželskemu paktu

  Evropsko komisija je ustanovila EU podeželski pakt (Rural Pact community TUKAJ) s katerim želi povezati raznolike podeželske deležnike, da postanejo glasniki podeželskih prebivalcev in sooblikujejo dolgoročno vizijo evropskih podeželskih območij do 2040. Dolgoročna vizija evropskih podeželskih območij temelji na štirih povezanih akcijskih področjih: močna, povezana, odporna in uspešna podeželska območja do 2040, komisija pa poziva posameznike in predstavnike organizacij / institucij / državnih organov, da jo soustvarjajo s svojimi stališči.

  Preberi več...

Zgodbe

februar 22, 2023

Publikacija Ženske premikajo evropske gore

Osrednja tema mednarodnega dneva gora v letu 2022 so bile ženske, ki premikajo gore Evrope. To je spodbudilo Euromontana, združenje za sodelovanje in razvoj gorskih območij EU, da izda knjižico z naslovom „Women move Europe’s mountains”. Knjižica je zbirka 13… Preberi več...
januar 20, 2023

Preživite svoj dan v hiši z imenom »Hiša 1797«

V zaščitenem urbanističnem jedru Doba od leta 1797 stoji hiša, ki je skozi stoletja ohranila značilnosti slovenskega stavbarstva. V letu 2020 so hišo prenovili po načelih spoštovanja dediščine in krožnega gospodarstva. Prenovljena hiša pa je dobila tudi novo… Preberi več...
december 14, 2022

Štafeta semen 2022/23

Gibanje »Oskrbimo Slovenijo – Štafeta semen« že deseto leto poziva vse državljane, naj sodelujejo v akciji za povečanje samooskrbe in ohranjanje slovenskih semen. Sodelujete lahko na različne načine - tako, da sejete semena, sadite, pridelujete ter… Preberi več...
oktober 28, 2022

Igra Futr za jutr

Učenje je lahko tudi zabavno, pa čeprav o resnih temah. Ena takšnih je tudi tema pridelovanja hrane. Hrana, ki jo vsakodnevno zaužijemo lahko vsebuje tudi nevidne sestavine, o katerih se pogosto sploh ne zavedamo. To je lahko npr. deforestacija, saj je bilo… Preberi več...
avg 22, 2022

Ustvarjanje dodane vrednosti iz čisto »običajnih« sestavin

Za spodbudo k iskanju novih priložnosti vam predstavljamo pet različnih zgodb o uspehu na… Preberi več...
jun 28, 2022

Expano - Pomurje v malem

Paviljon Expano ob Soboškem jezeru ob izvozu avtoceste A5 (koridor Ljubljana–Budimpešta)… Preberi več...
maj 23, 2022

Grashka veganska blagovna znamka

Agrobiznis je naslov najboljšega podjetnika 2022 podelil Martinu Rojniku, ustanovitelju… Preberi več...
apr 11, 2022

Projekt sodelovanja: Ocenjevanje ribjih izdelkov

Osrednji cilj projekta je vzpostaviti dolgoročen sistem za razvoj in promocijo… Preberi več...

Vesna Gorjup Janžekovič

 

Funkcija v DRSP članica častnega razsodišča
Poklicna izobrazba univerzitetni diplomirani ekonomist
Trenutna zaposlitev strokovni vodja LAS Lastovica v okviru Regionalne razvojne agencije za Podravje – Maribor
Reference

Vodenje LAS: priprava SLR, priprava javnih pozivov, svetovanje pri prijavah na JP, podpora organom pri postopkih izbire, svetovanje pri izvajanju projektov in poročanju, priprava in izvajanje projektov LAS itd.

Organizacija različnih dogodkov (delavnice, kooperacijska srečanja, usposabljanja, predstavitve…)

Vodenje / sodelovanje pri različnih projektih (na nacionalnem in mednarodnem nivoju)

Priprava prijav na različne razpise, izvedba projektov, poročanje

Svetovanje podjetjem na različnih področjih

 Kontakt las.lastovica@rra-podravje.si, vesna.gorjup@rra-podravje.si, info@rra-podravje.si 

Tags: Razsodisce